8 sie 2023 0 Comment

Wierzyć, to patrzeć nieustannie na Jezusa…

Ewangelia (Mt 14, 22-36)Jezus chodzi po jeziorzeGdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam...
7 sie 2023 0 Comment

Cudowne rozmnożenie chleba

Ewangelia (Mt 14, 13-21)Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.A gdy nastał...
6 sie 2023 0 Comment

Przemienienie

Ewangelia (Mt 17, 1-9)Twarz Jego zajaśniała jak słońceJezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali...
5 sie 2023 0 Comment

Świadectwo prawdzie

Ewangelia (Mt 14, 1-12)Śmierć Jana ChrzcicielaW owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: «To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają».Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do...
30 lip 2023 0 Comment

NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH

XVII Niedziela zwyczajna – 30 lipca Mt 13,44-52 DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI - NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH Ewangelia (Mt 13, 44-52) Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział tłumom taką...
28 lip 2023 0 Comment

Słowo Jezusa odnawia wszystko…

Ewangelia (Mt 13, 18-23)Wyjaśnienie przypowieści o siewcyJezus powiedział do swoich uczniów:«Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno...
27 lip 2023 0 Comment

Słuchanie Słowa

„Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?» On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to,...
26 lip 2023 0 Comment

Gleba mojego serca

Ewangelia (Mt 13, 1-9)Przypowieść o siewcyOwego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:«Oto siewca wyszedł siać. A...
25 lip 2023 0 Comment

„Odwrócona logika”

Ewangelia (Mt 20, 20-28)Kielich mój pić będziecieMatka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.On ją zapytał: «Czego pragniesz?».Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi...
24 lip 2023 0 Comment

Wiara – uznanie i wyznanie

Ewangelia (Mt 12, 38-42)Znak JonaszaNiektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: «Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie». Lecz On im odpowiedział:«Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka...
1 2 3 4 5 6 7