26 kwi 2024 0 Comment

Wierzcie w Boga!

Ewangelia (J 14, 1-6)Ja jestem drogą i prawdą, i życiemJezus powiedział do swoich uczniów:«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce....
18 kwi 2024 0 Comment

O rozumieniu Słowa Bożego i roli w tym Ducha Świętego

Ewangelia (J 6, 44-51)Chleb żywy, który zstąpił z niebaJezus powiedział do ludu:«Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy,...
17 kwi 2024 0 Comment

Bóg, który stał się chlebem

Na cały głód, który nosimy w naszych duszach, na całą potrzebę szczęścia, którą znajdujemy w sobie, na całe rozczarowanie, którego doświadczamy w zderzeniu z naszymi ograniczeniami i z surowością świata Bóg znajduje wspaniałą i prostą odpowiedź. Tą odpowiedzią jest Chleb,...
16 kwi 2024 0 Comment

Znaku, daj nam znak!

Święty Szczepan, którego męczeństwo wspomina dzisiejsze pierwsze czytanie, jest dla linczujących go pobratymców znakiem wskazującym na rzeczywistość pozaziemską, której oni się po prostu boją. Z tego też powodu, lepiej było im uznać tego natchnionego diakona za winnego śmierci za...
15 kwi 2024 0 Comment

Dzieła Boga

Czytanie (Dz 6, 8-15)Święty Szczepan przed SanhedrynemSzczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do...
13 kwi 2024 0 Comment

Wstęp do Eucharystii (J 6,16-21)

Napisanie wstępu do jakiegoś wypracowania, przemówienia czy pracy naukowej wcale nie jest łatwe. Sporządza się go już po zakończeniu wyznaczonego zadania. Wstęp informuje, do czego zmierza zasadnicza treść danej pracy. Podobnie jest z nauczaniem Jezusa na temat Eucharystii. Prawdę o...
8 kwi 2024 0 Comment

Odpowiadać Bogu jak Maryja…

Ewangelia (Łk 1, 26-38)Maryja pocznie i porodzi SynaBóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan...
7 kwi 2024 0 Comment

Niedziela Miłosierdzia

„A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».” Odpuszczenie...
6 kwi 2024 0 Comment

Na skraju jutra

Ewangelia (Mk 16, 9-15)Idźcie na cały świat i głoście EwangelięPo swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym...
5 kwi 2024 0 Comment

Wielki połów

Ewangelia (J 21, 1-14)Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Jeziorem TyberiadzkimJezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów....
1 2 3 4 5 6 7