25 wrz 2023

Przypowieść o lampie

Ewangelia (Łk 8, 16-18)Przypowieść o lampieJezus powiedział do tłumów:«Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą....
25 wrz 2023

Kto słucha słucha słowa Boga i wypełnia je

Ewangelia (Łk 8, 19-21)Krewni ChrystusaPrzyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą».Lecz On im...
24 wrz 2023

W winnicy

Ewangelia (Mt 20, 1-16a)Przypowieść o robotnikach w winnicyJezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do...
19 wrz 2023

Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Ewangelia (Łk 7, 11-17)Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była...
18 wrz 2023

Sesja z cyklu duchowość i psychologia

PROGRAM* Piątek – 8 grudnia15.00 Rozpoczęcie zakwaterowania w Domu Rekolekcyjnym.17.00  Oficjalne rozpoczęcie. Przywitanie uczestników i przedstawienie prowadzących oraz programu18.30 Kolacja19.45 I Konferencja &...
18 wrz 2023

Młodość uczy mądrości

Ewangelia (Łk 2, 41-52)Powinienem być w tym, co należy do mego OjcaRodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych...
16 wrz 2023

Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego

Ewangelia (Łk 6, 43-49)Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowaJezus powiedział do swoich uczniów:«Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu...
15 wrz 2023

Testament z Krzyża

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój»....
13 wrz 2023

Szczęśliwi albo przeklęci

Ewangelia (Łk 6, 20-26)Błogosławieni ubodzy, biada bogaczomJezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.Błogosławieni, którzy teraz głodujecie,...
11 wrz 2023

Ewangelia (Łk 6, 6-11)Uzdrowienie w szabatW szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć...