29 sie 2023

Relacja z rekolekcji „w drodze za Jezusem słuchając Kazania na Górze”

W dniach 25 -27 sierpnia odbyły się rekolekcje „w drodze za Jezusem słuchając Kazania na Górze". Dzień 1. Po odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego wysłuchaliśmy katechezy wprowadzającej w rekolekcje. Następnie udaliśmy...
28 sie 2023

Biada, biada, biada…

Ewangelia (Mt 23, 13-22)Zaślepienie faryzeuszów. Jezus przemówił tymi słowami: «Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść...
27 sie 2023

„Akt wiary wyrasta z korzeni serca.”

Ewangelia (Mt 16, 13-20)Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiegoGdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»A oni odpowiedzieli: «Jedni...
25 sie 2023

„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”

PIĄTEK XX TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I PIERWSZE CZYTANIE (Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22) PSALM RESPONSORYJNY (Ps 146 (145), 5-6b. 6c-7. 8-9a. 9b-10) EWANGELIA (Mt 22, 34-40) Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta...
20 sie 2023

Z pogaństwa do wiary!

„Jedynie dwie rzeczy czynią nas szczęśliwymi - wiara i miłość”. (Charles Nodier) Ewangelia (Mt 15, 21-28)Wiara niewiasty kananejskiejJezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z...
19 sie 2023

Zabraniać czy nie zabraniać?

Ewangelia (Mt 19, 13-15)Jezus błogosławi dzieciPrzynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: «Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie...
18 sie 2023

WDZIĘCZNOŚĆ

(Joz 24, 1-13)Jozue przypomina dobrodziejstwa BożeJozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili przed Bogiem. Jozue przemówił...
16 sie 2023

Przedsionek Prawdziwego Życia

Ewangelia (Mt 18, 15-20)Braterskie upomnienieJezus powiedział do swoich uczniów:«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z...
15 sie 2023

Śpieszmy się z Maryją

Ewangelia (Łk 1, 39-56)Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, ponieważ On wywyższył pokornychW tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i...
13 sie 2023

Niespodzianki

Ewangelia (Mt 14, 22-33)Jezus chodzi po jeziorzeGdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę,...