25 wrz 2023 0 Comment

Przypowieść o lampie

Ewangelia (Łk 8, 16-18)Przypowieść o lampieJezus powiedział do tłumów:«Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione,...
25 wrz 2023 0 Comment

Kto słucha słucha słowa Boga i wypełnia je

Ewangelia (Łk 8, 19-21)Krewni ChrystusaPrzyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą».Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy...
24 wrz 2023 0 Comment

W winnicy

Ewangelia (Mt 20, 1-16a)Przypowieść o robotnikach w winnicyJezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień...
19 wrz 2023 0 Comment

Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Ewangelia (Łk 7, 11-17)Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.Na jej widok Pan...
18 wrz 2023 0 Comment

Młodość uczy mądrości

Ewangelia (Łk 2, 41-52)Powinienem być w tym, co należy do mego OjcaRodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie...
16 wrz 2023 0 Comment

Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego

Ewangelia (Łk 6, 43-49)Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowaJezus powiedział do swoich uczniów:«Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia,...
15 wrz 2023 0 Comment

Testament z Krzyża

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».I od tej...
13 wrz 2023 0 Comment

Szczęśliwi albo przeklęci

Ewangelia (Łk 6, 20-26)Błogosławieni ubodzy, biada bogaczomJezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.Błogosławieni, którzy teraz...
11 wrz 2023 0 Comment

Ewangelia (Łk 6, 6-11)Uzdrowienie w szabatW szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go.On wszakże znał ich myśli i...
10 wrz 2023 0 Comment

Braterskie upomnienie

Ewangelia (Mt 18, 15-20)Braterskie upomnienieJezus powiedział do swoich uczniów:«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch...
1 2 3 4 5 6 7