13 lip 2024 0 Comment

Nie bójcie się (Mt 10,24-33)

            Docierają do nas niekiedy przerażające wiadomości, że mimo panującego pokoju, ktoś pozbawił kogoś życia na tle rabunkowym albo seksualnym. Tego typu „niusy” wzbudzają w nas gniew, pragnienie wymierzenia...
7 lip 2024 0 Comment

Prorok lekceważony w swojej ojczyźnie

Ewangelia (Mk 6, 1-6)Jezus lekceważony w NazarecieJezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu...
6 lip 2024 0 Comment

Łatać, nie łatać…

Ewangelia (Mt 9, 14-17)Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do NowegoPo powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą...
5 lip 2024 0 Comment

Pójdź za Mną!

Ewangelia (Mt 9, 9-13)Powołanie MateuszaJezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim.Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i...
1 lip 2024 0 Comment

Ewangelia (Mt 8, 18-22)

Ewangelia (Mt 8, 18-22)Trzeba porzucić wszystko, aby iść za JezusemGdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: «Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».Jezus mu odpowiedział:...
30 cze 2024 0 Comment

„Nie bój się, tylko wierz!”

Ewangelia (Mk 5, 21-43)Wskrzeszenie córki JairaGdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił...
29 cze 2024 0 Comment

Fundamentalne pytanie

Ewangelia (J 21, 15-19)Paś baranki moje, paś owce mojeGdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.Rzekł do niego:...
26 cze 2024 0 Comment

Firewall Kościoła

Bardzo ucieszyła mieszkańców Jerozolimy wieść o tym, że została odnaleziona Księga Pisma Świętego – prawdopodobnie Księga Powtórzonego Prawa w jego zasadniczej części. Obudziło to pragnienie powrotu do Boga Jedynego i przywrócenia kultu jedynie w Jerozolimie. Działo się to ok....
18 cze 2024 0 Comment

„Himalaje” chrześcijaństwa

Ewangelia (Mt 5, 43-48)Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieskiJezus powiedział do swoich uczniów:«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych...
16 cze 2024 0 Comment

Bilans zysków i strat

Ewangelia (Mk 4, 26-34)Rozwój królestwa BożegoJezus mówił do tłumów:«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw...
1 2 3 4