30 wrz 2023

Doświadczenie obecności Boga w cierpieniu

Ewangelia (Łk 9, 43b-45)Druga zapowiedź mękiGdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce...
29 wrz 2023

Anioł – posłany do ludzi

Ewangelia (J 1, 47-51)Ujrzycie aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna CzłowieczegoJezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma...
28 wrz 2023

Słowo czyni nas sprawiedliwymi…

Ewangelia (Łk 9, 7-9)Herod chce zobaczyć JezusaTetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz;...
27 wrz 2023

Posłanie świadków

Ewangelia (Łk 9, 1-6)Rozesłanie DwunastuJezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.Mówił do nich:...
25 wrz 2023

Przypowieść o lampie

Ewangelia (Łk 8, 16-18)Przypowieść o lampieJezus powiedział do tłumów:«Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą....
25 wrz 2023

Kto słucha słucha słowa Boga i wypełnia je

Ewangelia (Łk 8, 19-21)Krewni ChrystusaPrzyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą».Lecz On im...
24 wrz 2023

W winnicy

Ewangelia (Mt 20, 1-16a)Przypowieść o robotnikach w winnicyJezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do...
19 wrz 2023

Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Ewangelia (Łk 7, 11-17)Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była...
18 wrz 2023

Młodość uczy mądrości

Ewangelia (Łk 2, 41-52)Powinienem być w tym, co należy do mego OjcaRodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych...
16 wrz 2023

Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego

Ewangelia (Łk 6, 43-49)Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowaJezus powiedział do swoich uczniów:«Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu...