Posłanie świadków

Ewangelia (Łk 9, 1-6)
Rozesłanie Dwunastu
Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!»
Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

„Początkiem ewangelizacji (…) jest świadectwo. Człowiek dziś słucha świadków, a nie nauczycieli (nauczycieli o tyle, o ile są też świadkami).

kard. Grzegorz Ryś

Wspólnota

Jezus, wysyła uczniów, aby byli świadkami miłości, którą głoszą innym. Miłość nie objawia się w pojedynkę. Dlatego potrzeba kogoś drugiego – innego od nas, ze swoimi wadami, grzechami, ograniczeniami i słabościami. Miłować kogoś – kto jest grzesznikiem – jest już świadectwem miłości, która nie płynie z nas samych, ale z mocy Jezusa.

Znoszenie żyjących

W Księdze Starców czytamy, że pewien człowiek widząc mnicha niosącego umarłego na morach rzekł doń: „To nie sztuka nosić umarłych. Idź i znoś żyjących”.

Jestem zakonnikiem od ponad czterdziestu lat i doświadczyłem, że życie w jedności z braćmi we wspólnocie jest możliwe tylko dzięki miłości, jaką daje Chrystus!

Tylko świadectwo przekonuje. „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi [i moimi misjonarzami!], jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35).

Największą przeszkodą w ewangelizacji jest brak świadectwa miłości między głoszącymi Dobrą Nowinę. Są po prostu niewiarygodni!

Ani…

Głoszenie Ewangelii dokonuje się zawsze w ubóstwie. Musimy być mocno przekonani, że zbawienie przychodzi przez krzyż, ogo­łocenie, które objawia Boga..

Ani laski Bóg za pomocą laski otworzył Morze Czerwone…  Sprawił, że wypłynęła woda ze skały na pustyni…

Ani torbyEwangelizacja czerpie siłę i moc nie z tego, co posiada, ale z miłości do Chrystusa.

Ani pieniędzy w trzosie – Naszym bogactwem jest nasze ubóstwo, które jest znakiem zaufania do Boga.

Obuci w sandały Niewolnicy chodzą boso. Zwiastun Ewangelii jest obuty, gdyż jest wolny i przepowiada wolność. Sandały i laska są ubiorem paschalnym (Wyj 12,11).

Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą… Prawdziwe głoszenie zawsze musi się spotkać z odrzuceniem. Jezus jako pierwszy został odrzucony. W odrzuceniu, które jest krzyżem dla odrzu­conego, ukazuje się w pełni świadectwo głoszonej miłości…

ks. Bohdan Dutko MS