„Zbliżcie się, moje dzieci, nie bójcie się, jestem tu po to, by wam opowiedzieć wielką nowinę”

“…Ach! moje dzieci, trzeba się dobrze modlić wieczorem i rano. Jeżeli nie macie czasu, zmówcie przynajmniej „Ojcze nasz i Zdrowaś,” a jeżeli będziecie mogły módlcie się więcej… “

„A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi.”

28 maj

Ewangelia (Mk 10, 28-31)Nagroda za wyrzeczeniaPiotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».Jezus odpowiedział:...

26 maj

Ewangelia (Mt 28, 16-20)Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemiJedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A...

W Centrum Pojednania LaSalette w Dębowcu znajdziesz: