„Zbliżcie się, moje dzieci, nie bójcie się, jestem tu po to, by wam opowiedzieć wielką nowinę”

“…Ach! moje dzieci, trzeba się dobrze modlić wieczorem i rano. Jeżeli nie macie czasu, zmówcie przynajmniej „Ojcze nasz i Zdrowaś,” a jeżeli będziecie mogły módlcie się więcej… “

„A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi.”

25 wrz

Ewangelia (Łk 8, 16-18)Przypowieść o lampieJezus powiedział do tłumów:«Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod...

25 wrz

Ewangelia (Łk 8, 19-21)Krewni ChrystusaPrzyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.Oznajmiono Mu: «Twoja...

W Centrum Pojednania LaSalette w Dębowcu znajdziesz: