Wspólnota „Nadzieja” to Duszpasterstwo związków niesakramentalnych, działające od kilkunastu lat przy Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu. Zapoczątkował je ks. Zbigniew Pałys MS. Pierwsze spotkanie odbyło się 27 stycznia 2001 r.

Spotykamy się w każdą drugą niedzielę miesiąca. Rozpoczynamy o godzinie 14.00 adoracją Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji, następnie o godzinie 15.00 Eucharystia w Kaplicy Domu Rekolekcyjnego Centrum Pojednania, po Mszy Św. agapa w rodzinnej atmosferze.

Duszpasterstwo jest adresowane do osób żyjących w związkach niesakramentalnych, tzn. takich, które żyją w cywilnych związkach małżeńskich, nie mogąc zawrzeć małżeństwa sakramentalnego. Zgodnie z nauczaniem Kościoła za związki niesakramentalne nie są uważane tzw. konkubinat, związki partnerskie, wolne związki etc.

Duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych nie ma na celu akceptacji rozwodów czy też legalizacji związków niesakramentalnych. Jego celem jest niesienie pomocy duchowej katolikom, którym skomplikowało się życie małżeńskie i aktualnie znajdują się w sytuacji nieuregulowanej. Duszpasterstwo daje poczucie wspólnoty, w której możemy przebywać dzięki wspólnej Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwie różańcowej i spotkaniom dyskusyjnym.

Do zwiększenia duszpasterskiej troski o takie osoby gorąco zachęcał Jan Paweł II — już w roku 1981 w adhortacji Familiaris consortio, 84: „ (…)Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, powinni uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i nadziei. (…)”

Opiekunami duszpasterstwa byli kolejno:

ks. Zbigniew Pałys MS

ks. Antoni Skałba MS

ks. Zbigniew Pałys MS

ks. Andrzej Wierzba MS

ks. Kazimierz Wolan MS

ks. Piotr Dzierżak MS – obecnie