Dane kontaktowe

Centrum Pojednania La Salette
38 – 220 Dębowiec 55

Kom.: 797 907 287
E-mail: centrum@saletyni.pl

Konto bankowe

PROEMS Sp. z o.o.
Centrum Pojednania La Salette
38-220 Dębowiec 55

Bank Spółdzielczy w Bieczu
oddział w Dębowcu

Nr rach.: 90 8627 1024 2004 6002 6187 0002