9 wrz 2023 0 Comment

Radzić sobie z krytyką

Ewangelia (Łk 6, 1-5)Chrystus jest Panem szabatuW pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami.Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: «Czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat?»Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł:...
8 wrz 2023 0 Comment

Ewangelia (Mt 1, 1-16. 18-23)Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha ŚwiętegoRodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem...
7 wrz 2023 0 Comment

Wypłyń na głębię

Ewangelia (Łk 5, 1-11)Cudowny połów ryb i powołanie apostołówPewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej...
6 wrz 2023 0 Comment

Wiara, nadzieja i miłość – jednym zdaniem

„Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was –  odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych – z powodu nadziei nagrody odłożonej dla was w...
4 wrz 2023 0 Comment

Wybory Jezusa i nasze decyzje

Rozpoczynając publiczną działalność wystąpieniem w synagodze, w rodzinnym Nazarecie, Jezus ogłasza wypełnienie się w Jego życiu słów proroctwa Izajasza. Zanim dokona jakiegokolwiek znaku, czy cudu Jezus zaprasza nas do słuchania słowa. Życie Jezusa jest spełnieniem marzeń...
3 wrz 2023 0 Comment

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Ewangelia (Mt 16, 21-27)Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebieJezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia...
1 wrz 2023 0 Comment

Przypowieść o dziesięciu pannach

Ewangelia (Mt 25, 1-13) - Przypowieść o dziesięciu pannach Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć...
31 sie 2023 0 Comment

Czuwajcie…

Ewangelia (Mt 24, 42-51)Wezwanie do czujnościJezus powiedział do swoich uczniów:«Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego...
30 sie 2023 0 Comment

Troska Jezusa

Ewangelia (Mt 23, 27-32)Biada obłudnikomJezus przemówił tymi słowami: «Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z...
28 sie 2023 0 Comment

Biada, biada, biada…

Ewangelia (Mt 23, 13-22)Zaślepienie faryzeuszów. Jezus przemówił tymi słowami: «Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.Biada wam, uczeni w Piśmie i...
1 2 3 4 5 6 7