16 cze 2024 0 Comment

Bilans zysków i strat

Ewangelia (Mk 4, 26-34)Rozwój królestwa BożegoJezus mówił do tłumów:«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw...
15 cze 2024 0 Comment

Tak, tak; nie, nie

Ewangelia (Mt 5, 33-37)Zakaz przysięganiaJezus powiedział do swoich uczniów:«Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na...
13 cze 2024 0 Comment

Zadziwiające przesady (Mt 5,20-26)

Jezus powiedział do swoich uczniów:«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam...
7 cze 2024 0 Comment

Przebicie boku Chrystusa

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak...
6 cze 2024 0 Comment

Daleko, niedaleko Królestwa Bożego

Ewangelia (Mk 12, 28b-34)Pierwsze ze wszystkich przykazańJeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga...
5 cze 2024 0 Comment

Zrozumieć moc Bożą – Bóg żywych a nie umarłych  

Ewangelia (Mk 12, 18-27)Zmartwychwstanie umarłychPrzyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie...
1 cze 2024 0 Comment

„Niegotowość” na poznanie Prawdy Ewangelia (Mk 11, 27-33)

Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?»Jezus im odpowiedział: «Zadam wam jedno pytanie....
31 maj 2024 0 Comment

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Ewangelia (Łk 1, 39-56)Skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się...
30 maj 2024 0 Comment

Niewidomy pod Jerychem

46 Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. 47 Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida14, ulituj się nade mną!» 48 Wielu nastawało...
29 maj 2024 0 Comment

Trudna szkoła Ewangelii

Ewangelia (Mk 10, 32-45)Zapowiedź mękiUczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać:«Oto idziemy do Jerozolimy. A tam Syn...
1 2 3 4 5