Święto Zmartwychwstania Chrystusa

Święto Zmartwychwstania Chrystusa jest sercem naszej wiary.  Zwycięstwo nad śmiercią naszego Pana, a wcześniej ciągła obietnica życia wiecznego w przepowiadaniu Ewangelii jest istotą wiary, którą wyznajemy i którą żyjemy. Śmierci boi się wielki słoń i mała mrówka i człowiek też, gdy jest zagrożenie wszyscy uciekają, by ratować życie. Jednak tutaj na ziemi wszystkie istoty żywe podlegają przemijaniu a w konsekwencji śmierci. Również człowiek, który jest koroną stworzenia.

14 marca 1980 r. samolot PLL kończył lot z Ameryki i właściwie zbliżał się do lądowania. Na pokładzie była m.in. młoda piękna piosenkarka Anna Jantar. Wracała ze Stanów Zjednoczonych po wielu koncertach dla Polonii. Samolot się rozbił i wszyscy zginęli. Osiemdziesiąt siedem osób wraz z załogą. Niewiele wcześniej Anna Jantar wyśpiewała przebój, który nuciła cała Polska:

„Lęk, głuchy lęk na dnie skryty gdzieś

Wtedy dziwisz się, że tak kocham nieprzytomnie
Jakby zaraz świat miał się skończyć
Kiedy pytasz mnie: czemu rzucam się jak w ogień
Wprost w ramiona twe, myślę sobie

Nic nie może przecież wiecznie trwać
Co zesłał los trzeba będzie stracić
Nic nie może przecież wiecznie trwać
Za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłacić”.

Nic nie może wiecznie trwać, jest to jedynie prawda dotycząca życia doczesnego. Jest jednak nadzieja, którą żyjemy. Nadzieja, która zawieść nie może. Jest nią Chrystus Zmartwychwstały.

W Wigilię Paschalną w naszych kościołach rozpoczęła się uroczysta celebracja Liturgii Wigilii Paschalnej. Przed świątynią zostało rozpalone ognisko. Prezbiter ubrany w białe szaty poświęcił ogień, rozpoczynając uroczystą liturgię światła. W paschale zostanie umieszczonych pięć czerwonych gwoździ symbolizujących rany Jezusa, datę roku i greckie litrey – A i Ω. Gdy zapalony paschał został wniesiony do kościoła, rozświetlił całe jego wnętrze. Symbolizuje to naszą Paschę, czyli przejście z mroku do światła,ze śmierci do życia. Wierni będą odpalać własne świece od paschału,po czym został odśpiewany Exsultet, czyli Orędzie Paschalne. 
„Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!”
Skąd ta eksplozja radości? Jezus Zmartwychwstał, jak zapowiedział. Radosne Święta Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa przynoszą ŻYCIE, które jest mocniejsze od śmierci. Niech zatem Zmartwychwstały Pan umocni Wiarę, Nadzieję i Miłość i przeprowadza z wszelkiej ciemności do światła oraz do  życia, które ma głęboki sens tylko w Nim. Życzymy sobie zdrowych, radosnych i pełnych wzajemnej miłości Świąt Wielkiej Nocy.

ks. Kazimierz Wolan MS