28 maj 2024 0 Comment

Pełnia życia…

Ewangelia (Mk 10, 28-31)Nagroda za wyrzeczeniaPiotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie...
26 maj 2024 0 Comment

Zaproszeni do życia z Trójcą

Ewangelia (Mt 28, 16-20)Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemiJedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:«Dana Mi jest...
18 maj 2024 0 Comment

NASZE ŻYCIE PIĄTĄ EWANGELIĄ

Ewangelia (J 21, 20-25)Świadectwo św. Jana ApostołaGdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: «Panie, któż...
16 maj 2024 0 Comment

Św. Andrzej Bobola – apostoł jedności

Ewangelia (J 17, 20-26)Aby stanowili jednoSłowa Ewangelii według Świętego JanaW czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:«Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby...
15 maj 2024 0 Comment

Jezus modli się za uczniów

Ewangelia (J 17, 11b-19)Uświęć ich w prawdzieW czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:«Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu,...
13 maj 2024 0 Comment

Lepsza niepewność niż pewność (J 16,29-33)

Ewangelia (J 16, 29-33)Odwagi, Ja zwyciężyłem światUczniowie rzekli do Jezusa: «Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś».Odpowiedział im Jezus: «Teraz...
7 maj 2024 0 Comment

Pocieszyciel Paraklet

„Jezus powiedział do swoich uczniów:«Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?” Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę,...
6 maj 2024 0 Comment

Być jak Apostołowie

Filip i Jakub Młodszy to Apostołowie Jezusa mniej znani. Dzisiejsza liturgia wspomina pierwszego w Ewangelii, przytaczając jego znamienne pytanie „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy” a drugiego wspomina św. Paweł Apostoł w swoim liście do Koryntian zaznaczając, że otrzymał...
5 maj 2024 0 Comment

Kocham was tak, jak Ojciec mnie ukochał. 

Jest to swego rodzaju wyznanie miłosne. Jeśli nawet nie zawsze potrzebujemy takich deklaracji, to chcemy nabrać przeświadczenia, że komuś na mnie bardzo zależy, że jestem dla kogoś bardzo ważny. Kluczowym stwierdzeniem w dzisiejszej Ewangelii jest wezwanie Jezusa, abyśmy sobie...
29 kwi 2024 0 Comment

Ewangeliczna mądrość a Europa bez Boga

Ewangelia (Mt 11, 25-30)Tajemnice królestwa objawione prostaczkomW owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje...
1 2 3 4 5 6