27 sie 2023 0 Comment

„Akt wiary wyrasta z korzeni serca.”

Ewangelia (Mt 16, 13-20)Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiegoGdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za...
25 sie 2023 0 Comment

„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”

PIĄTEK XX TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I PIERWSZE CZYTANIE (Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22) PSALM RESPONSORYJNY (Ps 146 (145), 5-6b. 6c-7. 8-9a. 9b-10) EWANGELIA (Mt 22, 34-40) Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie,...
20 sie 2023 0 Comment

Z pogaństwa do wiary!

„Jedynie dwie rzeczy czynią nas szczęśliwymi - wiara i miłość”. (Charles Nodier) Ewangelia (Mt 15, 21-28)Wiara niewiasty kananejskiejJezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu...
19 sie 2023 0 Comment

Zabraniać czy nie zabraniać?

Ewangelia (Mt 19, 13-15)Jezus błogosławi dzieciPrzynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: «Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo...
18 sie 2023 0 Comment

WDZIĘCZNOŚĆ

(Joz 24, 1-13)Jozue przypomina dobrodziejstwa BożeJozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu:«Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Po...
16 sie 2023 0 Comment

Przedsionek Prawdziwego Życia

Ewangelia (Mt 18, 15-20)Braterskie upomnienieJezus powiedział do swoich uczniów:«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch...
15 sie 2023 0 Comment

Śpieszmy się z Maryją

Ewangelia (Łk 1, 39-56)Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, ponieważ On wywyższył pokornychW tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi,...
13 sie 2023 0 Comment

Niespodzianki

Ewangelia (Mt 14, 22-33)Jezus chodzi po jeziorzeGdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam...
11 sie 2023 0 Comment

„Głos Boga”

XVIII Tydzień Zwykły, Piątek, 11 sierpnia 2023 – Św. Klary Ewangelia (Mt 16, 24-28)Konieczność wyrzeczeniaJezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować...
9 sie 2023 0 Comment

Czuwanie wyrazem mądrości

Ewangelia (Mt 25, 1-13)Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanieJezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć...
1 2 3 4 5 6 7