… Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy …

Ewangelia (Łk 11, 14-23)
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza».

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»Słowa z ewangelii z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu wybrzmiewają także w dzisiejszej ewnagelii św. Łukasza w następujących słowach Jezusa: A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.Szczególnie słowa mówiące, że „istotnie przyszło już do was królestwo Boże.Królestwo Boże nie tylko jest blisko, ale już przyszło, dlatego tak ważne jest nawrócenie i wiara. W ewangelii słowo „Nawracajcie sięw języku greckim dosłownie oznacza zmianę myślenia, czyli byłoby „Zmieńcie wasze myślenie i wierzcie w Ewangelię!” W dzisiejszej ewangelii Jezus wykazuje potrzebę zmiany ich myślenia co do Jego osoby, którego uważają za współpracownika ze złymi duchami: „Lecz niektórzy z nich rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy»W odpowiedzi Jezus wyrzuca im brak logiki: „Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy.Jezus także pyta się swoich oponentów, z jakiej mocy korzystają także ci, którzy też wyrzucają złe duchy: „Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie?Nie wiemy o jakich synach mówi Jezus, wiemy jednak, że Swoją moc przekazał apostołom i uczniom, kiedy ich rozsyłał po dwóch, aby szli przed Nim i głosili, że przybliżyło się do nich królestwo Boże, żeby uzdrawiali chorych, a także żeby wyrzucali złe duchy. Możliwe, że słowo „wasi synowie” jest użyte w bardzo ogólnym sensie, jako „wasi rodacy”. Jezus dalej kontynuje swój argument odwołując się do swiadectwa tych, którym przekazał władzę wypędzania złych duchów: „Dlatego oni będą waszymi sędziami.Owi „wasi synowie”, zaświadczą, że jego oponenci się bardzo mylą, że Jezus wyrzuca złe duchy mocą Boga, mocą Ducha Świętego, który tutaj jest nazwany „palcem Bożym: „A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy”. Jego oponenci muszą zmienić swoje myślenie odnośnie osoby Jezusa, jeśli nie chcą się rozminąć z prawdą Bożą.

Wielki Post jest zawsze jakimś wyzwaniem dla nas, robimy pewne postanowienia na ten czas, aby coś zmnienić w naszym postępowaniu. Ażeby zaszły jakiekolwiek zmiany w naszym postępowaniu, w naszym życiu potrzebna jest zmiana myślenia. Apostołowie i uczniowie Jezusa zmienili swoje myślenie w stosunku do osoby Jezusa, nie tylko uwierzyli, że jest On obiecanym Mesjaszem, ale kimś znacznie większym, Synem Bożym, który jako Bóg może odpuszczać ludziom ich grzechy, a to był kamień obrazy dla faryzeuszów i uczonych w Piśmie, dla nich Jezus był bluźniercą i jako taki zasługiwał na śmierć. Oni nie chcieli zmienić swojego myślenia. Chciejmy odpowiedzieć na słowa Jezusa z dzisiejszej ewangelii św. Łukasza: A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.

ks. Waldemar Śmiałek MS