10 wrz 2023

Braterskie upomnienie

Ewangelia (Mt 18, 15-20)Braterskie upomnienieJezus powiedział do swoich uczniów:«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z...
9 wrz 2023

Radzić sobie z krytyką

Ewangelia (Łk 6, 1-5)Chrystus jest Panem szabatuW pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami.Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: «Czemu czynicie to, czego nie...
8 wrz 2023

Ewangelia (Mt 1, 1-16. 18-23)Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha ŚwiętegoRodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem...
7 wrz 2023

Wypłyń na głębię

Ewangelia (Łk 5, 1-11)Cudowny połów ryb i powołanie apostołówPewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu;...
6 wrz 2023

Wiara, nadzieja i miłość – jednym zdaniem

„Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was –  odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich...
4 wrz 2023

Wybory Jezusa i nasze decyzje

Rozpoczynając publiczną działalność wystąpieniem w synagodze, w rodzinnym Nazarecie, Jezus ogłasza wypełnienie się w Jego życiu słów proroctwa Izajasza. Zanim dokona jakiegokolwiek znaku, czy cudu Jezus zaprasza nas do...
3 wrz 2023

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Ewangelia (Mt 16, 21-27)Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebieJezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych...
1 wrz 2023

Przypowieść o dziesięciu pannach

Ewangelia (Mt 25, 1-13) - Przypowieść o dziesięciu pannach Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana...
31 sie 2023

Czuwajcie…

Ewangelia (Mt 24, 42-51)Wezwanie do czujnościJezus powiedział do swoich uczniów:«Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na...
30 sie 2023

Troska Jezusa

Ewangelia (Mt 23, 27-32)Biada obłudnikomJezus przemówił tymi słowami: «Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz...