PUSTYNIA JEST SZANSĄ

Ewangelia (Mk 1, 12-15)

Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Duch (Święty) wyprowadził Jezusa na pustynię. Pustynia jest tutaj ukazana jako miejsce zmagania Pana Jezusa z pokusami oraz z diabłem. Czas Wielkiego Postu nazywany jest pustynią.

U proroka Ozeasza w 2,16 czytamy: „zwabię ją i wyprowadzę na pustynię, i przemówię do jej serca”. Tak mówi Bóg do swej oblubienicy, którą jest Izrael, którą jesteś ty i ja. Wielki Post może być taką właśnie pustynią, miejscem, na które chce nas zwabić Bóg, aby odzyskać swoją oblubienicę. Bóg chce mówić do naszego serca, ponieważ ty i ja jesteśmy często zagubieni w życiu, zdradzamy Boga, odchodzimy od Niego, chodzimy własnymi drogami. Na szczęście Bóg kocha nas miłością zazdrosną, jest naszym Małżonkiem, który walczy o swoją wybrankę. Być może ten obraz biblijny poruszy nasze serce i pozwolimy się Panu Bogu uwieść, abyśmy mogli do głębi pojąć Jego miłość, a to byłby wspaniały owoc wielkopostnych zmagań.

Ks. Jacek Sokołowski ms