Uzdrowienie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Uzdrowienie
30 sierpnia 2022

Uzdrowienie

Wtorek, XXII Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy.
A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: «Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody.
Wprawiło to wszystkich w zdumienie, i mówili między sobą: «Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą».
I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

(Łk 4, 31-37)


Jezus głosi Dobrą Nowinę, że Bóg kocha człowieka i chce dla niego tylko i jedynie dobra. Ważne jest też wezwanie do nawrócenia, które Bóg w swoim miłosierdziu kieruje do człowieka. W Bogu jest nasze zbawienie, droga, prawda, życie, miłość i wolność. Dzisiaj jest tak wielu ludzi zniewolonych kłamstwem, są zaślepienie i nie potrafią dostrzec mądrości Boga.
Potrzebujemy spotkań z Jezusa, w Eucharystii, adoracji, medytacji, aby On nas oczyszczał od fałszu, gniewu, nienawiści, grzechu…

Można dziś być ślepym w swoim życiu, nie doświadczając obecności Boga, Jego miłości, tego, że Bóg do nas kieruje swoje słowo, które jest żywe i skuteczne, przenikające nas i pomagając odnajdywać prawdziwe życie.

Najważniejsze jest słuchać Boga, co On do nas mówi. Jakże wielkie to szczęście rozważać słowa Dobrej Nowiny, która ma moc wyzwalania, uzdrawiania serc, dając światło wiary.

Niech Pan da nam łaskę pragnienia bycia blisko Niego, aby słuchać Jego słowa, które uzdrawia nasz serce.

——————————-

ks. Ivan Strogush MS – duszpasterz w Krzywym Rogu, Ukraina

——————————-