Powołanie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Powołanie
10 września 2019

Powołanie

Wtorek, XXIII Tydzień zwykły, Rok C, I

Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

(Łk 6, 12-19)


Był po studiach, spędzał wiele czasu z kolegami, wracał często nad ranem do domu. Kiedyś zobaczył z oddali kościół pełen światła. Zatrzymał się zaciekawiony, co się tam dzieje tak późno albo tak wcześnie. Zobaczył mnichów, którzy modlili się. Został chwilę, a potem dłużej. Odjechał stamtąd przemieniony. Potem wstąpił do klasztoru.

Ewangelia Łukasza często mówi o modlitwie Jezusa. Inne Ewangelie mówią, że Duch Święty zstąpił na Jezusa w Jordanie pod postacią gołębicy, św. Łukasz podkreśla, że miało to miejsce, gdy Jezus się modlił. Inni mówią, że Jezus wyszedł na górę i został przemieniony; Łukasz – że wydarzyło się to, gdy Jezus modlił się. Inni opisują śmierć Jezusa na krzyżu, Łukasz podkreśla, że nawet gdy umierał, modlił się za swoich oprawców. Inni opisuję scenę wyboru Dwunastu, św. Łukasz pisze, że zanim ich wybrał, spędził noc na modlitwie.

Gdybyśmy pytali ludzi, bylibyśmy zaskoczeni, jak wielu modli się całymi nocami lub dłuższy czas. Tradycyjnie mnisi modlą się w nocy lub długo przed świtem. Ale dzisiaj wielu wierzących spędza czas na modlitwie w nocy. Noc, zwłaszcza na górze to doskonałe miejsce modlitwy. W La Salette to doskonale można przeżyć. Gdy cały pośpiech i hałas dnia oddala się, świat się poszerza, bo nie widać wyraźnie granicy rzeczy, a wszystko jest ciche… chyba, że włączą się nasze obawy i lęki. Przeżycie takiej modlitwy jest bardzo głębokie, bo wzrok jest wyłączony, serce ma więcej do powiedzenia i odczuwania. Możemy sobie tylko wyobrażać, co Jezus przeżywał na górze, w ciemności i w przeżywaniu pełnej komunii z Ojcem.

Z nastaniem poranka, Jezus wezwał po imieniu Dwunastu. Był między nimi Judasz. Czy Pan Jezus pomylił się? Nigdy nie odważylibyśmy się tego powiedzieć. Musi być inne znaczenie. Ten sam, który opowiadał o miłosierdziu Boga Ojca, ten, który zostawił nam przypowieść o „marnotrawnym Synu” wiedział wszystko. Nie cofnął powołania, przebaczenie dałby mu jak Piotrowi, choćby wzrokiem. Dlatego Kościół nie jest wspólnotą doskonałych, lecz grzeszników, którzy z łaski Pana nieustannie podnoszą się z grzechu, wychodzą nieustannie z ciemności i szukają światła.

——————————-

ks. Andrzej Zagórski MS – przełożony wspólnoty zakonnej i kustosz sanktuarium w Twin Lakes (USA)

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "