Świadek Króla Całego Świata

Ewangelia (Mt 10, 17-22)

Nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.
Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony».

Sytuacja, w której znajduje się Betlejem w tym roku, jest wyjątkowa: stan wojny z Hamasem wypowiedzianej przez siły Zbrojne Izraela rujnują ziemie zamieszkałe przez Palestyńczyków. W ramach protestu w samej bazylice Narodzenia Pańskiego zawieszono uroczystości a pozostała tylko modlitwa. Figura małego Jezusa jest umieszczona pomiędzy ruinami domu.

Wyjątkowy jest też ten dzień upamiętniający pierwszego męczennika chrześcijańskiego ukamienowanego prawdopodobnie zaledwie 3 lata po śmierci Jezusa. Właśnie jesienią roku 36 Poncjusz Piłat zakończył w niełasce swoje urzędowanie jako namiestnik w Judei i nowy namiestnik – Marcellus – kilka miesięcy opóźniał swoje przybycie i objęcie stanowiska. W tym czasie dokonano bezkarnie samosądu wobec Szczepana przy bierności garnizonu wojskowego pozbawionego swojego przełożonego. Z tego też powodu wybuchło krótkie, ale gwałtowne, prześladowanie chrześcijan w Judei.

Szczepan jest chrześcijańskim rzecznikiem przypominającym PRAWDZIWE powołanie narodu żydowskiego: mieli przygotować CAŁY ŚWIAT na przyjście Mesjasza i zarzuca im bez ogródek – wobec Sanhedrynu, najwyższej władzy duchowej religii mojżeszowej – że „zawsze sprzeciwiają się Duchowi Świętemu” (Dz 7, 51). Dla nich Mesjasz ma być ICH WŁASNYM KRÓLEM! a oni sami mają być Jego poddanymi podążającymi za Jego zwycięstwami nad pogańskim światem. Niestety, dla Żydów „król urodzony wśród Żydów” to za mało!

Dla nas, chrześcijan, to, skąd pochodzi Król Wszechświata jest doceniane jako wypełnienie proroctw i zwieńczenie całej historii zbawienia od Abrahama aż do Jezusa. Dzieje Apostolskie przytaczają obszerną mowę diakona Szczepana, w której ten zwięźle przedstawił działanie Boga wobec ludu wybranego i nieustanne „odpychanie” przez nich prawdy. Szczepan umierając wpadł w uniesienie prorockie, które nie zatrzymało jego oskarżeń i wyłączyło jakiekolwiek zabezpieczenia dyplomatycznej wypowiedzi: miał rację, ale zrobił to w sposób nie do przyjęcia dla Żydów. Dlatego umiera w publicznej egzekucji bez sądu urzędowego wśród najwyższego wzburzenia ludzi i przychylnej postawie świadka: Szawła. Ten jeszcze nie wie, że słowa, które wypowiadał Szczepan, świadczą o Prawdzie, która się mu wkrótce objawi.

Liturgia dwóch dni świątecznych wiąże je ze sobą w natępującej logice: wczoraj śmierć Wodza, dzisiaj śmierć lojalnego Żołnierza.

W takiej armii służy każdy wyznający wiarę w Jezusa, Syna Bożego, który umarł, zmartwychwstał…

… i przychodzi.

 ks. Karol Porczak MS