Jezu, pragnę, abyś stawał się sensem mojego życia.

To właśnie prawda o zmartwychwstaniu, o życiu wiecznym, do którego nas Bóg powołał w Chrystusie rzuca światło na fakt nieuniknionej dla każdego z nas śmierci.

Gdyby nie wiara w Boga Żywego, która jest nam ofiarowana od Boga przez Kościół i w Kościele, kres naszego życia, którym jest śmierć, byłby smutnym zakończeniem naszej wędrówki tu na ziemi, z sercem obciążonym złem, którego dopuszczaliśmy się w życiu. Słowo Boże nam uświadamia, że w chwili śmierci wszystko co uczyniliśmy wróci do nas.

A to właśnie w tym życiu, pośród naszych błądzeń, odejść i powrotów, pośród naszych upadków i dźwigania się, pośród naszych grzechów, niewierności i jednania się z Bogiem i z bliźnimi, ma spełniać się nasze nawrócenie. Jego siłą jest wiara uzdalniająca nas do zaufania Bogu w codziennej naszej walce duchowej, o której inni często nie mają pojęcia.

Dziękujmy Panu Jezusowi za Dobrą Nowinę o Zmartwychwstaniu, o życiu wiecznym, o Bogu, dla Którego mamy szansę żyć, nawracać się i umierać, aby żyć z Nim wiecznie.

ks. Antoni Skałba, ms