Relacja z Kursu Pawła dla wspólnot ewangelizacyjnych

Jezus w Ewangelii mówi do swoich uczniów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Chcemy to jego wezwanie podjąć. Jednak byśmy byli skuteczni w tej posłudze, potrzebujemy dobrego przygotowania, formacji do ewangelizacji. Okazją do tego był niedawno prowadzony Kurs Pawła w Dębowcu. Był to czas formacji dla naszych wspólnot z Dębowca, Kobylanki, Warszawy i Rzeszowa. Odkrywaliśmy siłę i moc Kerygmatu, który rodzi w nas nowe życie i może to życie zrodzić w innych, jeżeli go użyjemy. Istotne jest również to, by wiedzieć jak ten Kerygmat dzisiaj ogłaszać innym. Mogliśmy w tym czasie uczyć się tego i doświadczać, jak Bóg działa w nas i przez nas. Było nas razem 38 osób.

Jezus dał nam łaskę pięknego czasu, gdzie doświadczyliśmy mocy Jego słowa, piękna i bogactwa wspólnoty, która rodzi się ze słowa, która doświadcza mocy Ducha Świętego, która może stać się znakiem Królestwa Bożego w dzisiejszym świecie.

Widzimy kolejny raz, że tylko wspólnota zewangelizowania i zdolna do ewangelizacji może, dzięki łasce Jezusa, skutecznie oddziaływać na rzeczywistość.

Oddajemy chwałę dobremu Bogu w darze tego czasu i tego co czynił w tym czasie w sercach braci. Jesteśmy wdzięczni za posługę, do której nas uzdolnił. Ufamy, że to doświadczenie będzie przynosić dobre owoce we wspólnotach i w całym środowisku naszej Szkoły (SSNE).