NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH

XVII Niedziela zwyczajna – 30 lipca Mt 13,44-52

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI – NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH

Ewangelia (Mt 13, 44-52)

Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak».

A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».

Trwajmy w nieustannej modlitwie i czujności aby nie utracić drogocennego skarbu, którym jest relacja z Jezusem i naszymi bliskimi.

Nasza miłość do Jezusa niech wyraża się w konkretnych czynach, uczestnicznie w Eucharystii przyjęcię Komunii Świetej, mój czas na byciu z Jezusem podczas Adoracji, czytanie i słuchanie Słowa Bożego, czy uczestniczenie w rekolekcjach.

ks. Jan Strogusz MS