Spojrzenie z 99 punktów widzenia

Ewangelia (Łk 17, 20-25)

Królestwo Boże jest pośród was

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest».
Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.
Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie».

Pożyczyłem od mojego kolegi kapelana, z którym pracuję w więzieniu, muzułmanina Tariqa, wykaz imion Allacha z zapisem w języku arabskim i ich wymową (których tu nie przytaczam): Miłosierny, Litościwy, Król, Najświętszy, Pokój, Wierny, Obrońca, Wszechmocny, Niepokonany, Przewyższający, Stwórca, Twórca, Kształtujący wszystko, Wybaczający, Podporządkowujący sobie wszystko, Obdarowujący, Zaopatrujący, Otwierający, Wszechwiedzący, Ograniczający, Rozwijający, Poniżający, Wywyższający, Zaszczycający, Upokarzający, Wszystko słyszący, Wszystko widzący, Sędzia, Sprawiedliwy, Życzliwy, Wszystkiego świadomy, Pobłażliwy, Nieskończony, Przebaczający wszystko, Łaskawy, Najwyższy, Wielki, Ochraniający, Żywiciel, Oceniający, Majestatyczny, Hojny, Czujny, Odpowiadający, Wszechogarniający, Mądry, Kochający, Pan wszelkiej chwały, Wskrzeszający, Świadek, Prawdziwy, Niezawodny, Mocny, Opoka, Obrońca, Godny wszelkiej chwały, Ten, który wszystko policzył, Stworzyciel, Przywracający, Dawca życia, Sprowadzający Śmierć, Wiecznie żywy, Samoistny, Wszystko posiadający, Wspaniały, Niepodzielny, Jedyny, Samowystarczalny, Potężny, Decydujący o wszystkim, Przyspieszający, Opóźniający, Pierwszy, Ostatni, Jawny, Ukryty, Patron, Wywyższony, Praworządny, Opanowany, Mściciel, Wymazujący grzechy, Współczujący, Król królów, Chwalebnie Hojny, Wynagradzający, Jednoczący, Samowystarczalny, Wzbogacający, Powstrzymujący, Doświadczający, Dobrotliwy, Światło, Przewodnik, Niezrównany, Niezmienny, Spadkobierca, Nieomylny, Cierpliwy i ostatnie – 100. „piękne imię Boga” – ale nieznane ludziom, bo tylko sam Bóg je zna dla siebie samego.

Jak bardzo te 99 określeń Allacha w Islamie przewyższają 21 określeń Mądrości w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Tak, w Księdze Mądrości jest to 3 razy po 7 (liczba doskonała) jako symbol pełni atrybutów, ale gdy się czyta i powtarza głośno 99 imion Boga, jedno po drugim, to jakby pokonywanie kolejnych kroków kolorowanki w wypełnianiu ponumerowanych pól, które w końcu wydobywają na światło dzienne przepiękny rysunek – podobiznę Boga w definicji opisowej jego atrybutów.

Chyba więc nic nie stoi na przeszkodzie aby od czasu do czasu wypowiedzieć te 99 imion Boga w Trójcy Jedynego (albo nawet część z nich) zaraz po słowach „Ojcze nasz …” Może to być bardzo pomocne w przybliżaniu się do Królestwa Bożego, o którym mówi dzisiaj Jezus: nie „tu” ani „tam” tylko „JAK”.

Właśnie tak: przez podpatrywanie atrybutów Boskich, które wcielił żyjąc między nami Jezus, Syn Boży, i które wprowadzali we własne życie wszyscy święci i błogosławieni.

Nie musieli podpatrywać wszystkich 99 atrybutów…

… czasem wystarczył tylko jeden z nich, aby mogli kroczyć milowymi krokami w głąb Królestwa Bożego wciąż będąc na Ziemi.

ks. Karol Porczak MS