Powołanie pierwszych uczniów

Ewangelia (Mt 4, 18-22)

Zostawiwszy sieci, poszli za Nim

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Zaproszenie Jezusa

W dzisiejszym słowie słyszymy zaproszenie Jezusa aby pójść za Nim. Iść za Jezusem, który jest drogą, prawdą i życiem. Tak ważne jest dziś odkrywanie prawdy o swoim życiu, kim jestem, jaki jest cel i sens mojego życia. W Bogu od którego wszystko pochodzi odkrywamy te prawdy.

W każdym dniu pytajmy się do czego mnie Bóg zaprasza, jaka jest Jego wola na moje życie.

Bóg pragnie naszego dobra i dlatego świat który nas otacza jest uporządkowany według zamysłu Bożego.

Bóg ma plan na nasze życie dlatego tak ważne jest odkrywanie Jego woli.

ks. Jan Strogusz MS