MOJŻESZ – FIGURA CHRYSTUSA

Dzisiejsze pierwsze czytanie przenosi nas w nową rzeczywistość w porównaniu do czytań z ostatnich dni, które koncentrowały się wokół historii Józefa Egipskiego i jego braci.

Bohaterem dzisiejszej lekcji jest Mojżesz, w którego historii możemy odkryć wiele podobieństw do Chrystusa – w gruncie rzeczy jest on figurą i zapowiedzią Chrystusa.

Pierwsze podobieństwo możemy odkryć w fakcie włożenia Mojżesza do wiklinowego kosza i wyłowienia go z Nilu przez córkę faraona. Wydarzenie to przypomina chrzest Pana Jezusa w Jordanie, który staje się początkiem ewangelizacyjnej działalności Zbawiciela.

Drugie jest związane z odejściem Mojżesza do ziemi Madian i po pewnym czasie jego powrocie, aby wyprowadzić Naród Wybrany z ziemi Egiptu, z ziemi niewoli do wolności, do Ziemi Obiecanej. Jezus Chrystus po chrzcie i po odejściu z domu rodzinnego rozpoczyna głoszenie Ewangelii wolności, uwalnia lud z niewoli grzechu i szatana oraz zapowiada Królestwo Boże – nową Ziemię Obiecaną.

Te wszystkie wydarzenia z przeszłości zostały dane nam ku pouczeniu, że z niewoli zepsucia może nas wyprowadzić tylko Jezus Chrystus, że nie ma innej drogi do prawdziwej wolności.

Ks. Jacek Sokołowski MS