Boże miłosierdzie

Piątek, XII Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie Świętych Pierwszych Męczenników św. Kościoła Rzymskiego

Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony! » I natychmiast został oczyszczony z trądu.
Jezus powiedział do niego: «Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

(Mt 8, 1-4)


W dzisiejszym fragmencie słyszymy o człowieku chorym na trąd. Przez swoją chorobę trędowaty był wyłączony ze wspólnoty żyjących. Taki człowiek przez społeczeństwo był uważany za umarłego, choć jeszcze żył. Trędowaty prosi Jezusa o uwolnienie go ze „śmierci”. Jezus dotknął go i przywrócił mu zdrowie.

My wszyscy przez pełne miłości miłosierdzie Boże doświadczamy również oczyszczenia i uzdrowienia w przyjmowanych sakramentach. Jest to dotyk Boga który nas leczy.

Doświadczamy miłości Bożej względem nas, miłości przebaczenia, miłość którą chcemy nieść w te miejsca i sytuacje gdzie jest najbardziej potrzebna.

ks. Ivan Strogush MS – duszpasterz w Krzywym Rogu, Ukraina