Uprzedzenia

Ewangelia (J 1, 43-51)

Chrystus jest Synem Bożym

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa.
Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!» Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».
Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł Mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

Natanael (u innych Ewangelistów Bartłomiej) jest uprzedzony co do mieszkańców Nazaretu i nie wierzy, żeby jakieś dobro mogło stamtąd pochodzić. Dlatego odrzuca początkowo propozycje Filipa, by poznać Jezusa.
Myślę, że rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo uprzedzenia pływają na nasze codzienne zachowania i wybory. Pochodzą one z wychowania, kultury, wiedzy historycznej, negatywnych doświadczeń i (chyba najczesciej w dzisiejszych czasach) z przekazów medialnych. To one bardzo utrudniają nam obiektywne poznanie innych osób. Natanael daje się przekonać Filipowi dwoma słowami: „chodz i zobacz”. Przekonaj się osobiście, zadaj sobie trud poznania, zdobądź się na osobiste spotkanie z synem Józefa z Nazaretu. Co sprawiło, że Natanael dał się namówić na spotkanie z Jezusem? Dla świętego spokoju, żeby mi kiedyś tego nie wypominał? Może, żeby zrobić przyjemność Filipowi? A może przemogła w nim ciekawość kim może się okazać Jezus? Ewangelista nie opisuje dlaczego Jezus nazwał go „Izraelitą bez podstępu” i co zdarzyło się pod figowcem. Jezus udowadnia Natanelowi, że zna go „od podszewki”, że wie o nim wszystko.
Może się zdarzyć i w moim życiu, że mam uprzedzenia co do niektórych osób. Może nie chce wziąć udziału we mszy świętej sprawowanej przez takiego lub innego kapłana. Może mam argumenty „na nie”, żeby nie brać udziału w proponowanych mi dniach skupienia rekolekcjach, czy pielgrzymce. A może właśnie wtedy spotka mnie Jezus i tak mnie zaskoczy tym co do mnie powie, że zmieni to całkowicie moje życie?
Chodż i zobacz. Wyzbądź się uprzedzeń. Amen.

ks. Witold Kuman MS