Bez zniechęcenia

Dzisiejsza Ewangelia wprowadza nas w jedną  z kluczowych cech modlitwy. Tą cechą jest wytrwałość.

Bardzo często zastanawiamy się, czy nasza modlitwa jest wysłuchana, czy Bóg słyszy naszą modlitwę… Czasem takie pytania pojawiają się w momentach, kiedy nie widzimy szybkich efektów naszych próśb kierowanych do Boga. Jezus dziś daje wskazówkę: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone”. Wytrwałość i wierność tworzą fundament modlitwy. Nawet, kiedy my po ludzku chcielibyśmy widzieć efekty od razu, Bóg ma swój czas na działanie, dlatego, że widzi więcej, wie czego i kiedy dokładnie nam potrzeba.

Z wielką ufnością i wytrwałością bądźmy ludźmi modlitwy.

Ks. Maciej Wilczek MS