Wiara i muzyka

Ennio Morricone to jeden z najlepszych i najbardziej znanych współczesnych kompozytorów filmowych. Artysta 29 września 2012 r. w hali „Targów Kielce” odebrał z rąk arcybiskupa Gianfranco Ravasiego medal Per Artem ad Deum (Przez sztukę do Boga), przyznawany przez Papieską Radę ds. Kultury.

Z Ennio Morricone o wierze i muzyce rozmawia ks. Bohdan Dutko MS

Czy w Pana twórczości znajduje się muzyka religijna?

– Tak, bo wiara jest zawsze obecna w mojej muzyce. Odnajduję się dobrze w utworach duchowych, religijnych. Napisałem muzykę do dwóch filmów poświęconych Janowi Pawłowi II i Karolowi Wojtyle. Piszę muzykę duchową, która jest poniekąd mistyczną, ale piszę także świecką, lekką i prostą.

Czy słowo Boże było dla Pana natchnieniem do muzyki?

– Trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ Boga otacza tajemnica. Także muzyka jest tajemnicą, ponieważ nigdy nie pochodzi z rzeczywistości, którą odbieramy podstawowymi zmysłami. Pochodzi ona z jakiegoś nieznanego i tajemniczego miejsca, i to nieznane i tajemnicze jest także Bogiem. A więc muzyka pochodzi z zewnątrz, pochodzi z Boga. Dźwięk posiada znaczenie mistyczne, duchowe, najwyższe. Muzyka to dzieło Boga. Kompozytor musi ją tylko odnaleźć.

Która ze spotkanych osób stała się dla Pana przykładem żywej wiary?

– Nie mogę wymienić jednej tylko osoby. Muszę powiedzieć, że ostatni papieże, szczególnie Jan Paweł II i Benedykt XVI mają na mnie ogromny duchowy wpływ. To, co mnie poruszało w Karolu Wojtyle, to właśnie jego wiara, zaufanie i nadzieja.