Metoda modlitwy w oparciu o przebieg Zjawienia w La Salette

..ABY WIARA STAŁA SIĘ ŻYCIEM

Doświadczenie dwojga pastuszków z La Salette może być przykładem pouczającym tych, którzy pragną przedłużonej modlitwy i spotkania twarzą w twarz z samym Panem.
Maryja cudownie ukazała nam w La Salette, jakie są warunki i jak może przebiegać modlitewna rozmowa z Bogiem. Wskazała na podstawowe modlitwy “Ojcze nasz” i “Zdrowaś”, lecz wypowiedziała jeszcze słowa: “Jeżeli możecie, módlcie się więcej!”

Przygotowanie
1. Odkryć obecność Pana, zbliżyć się do Niego i stanąć przed Nim. Ten pierwszy etap opiera się o słowo Maryi: „Zbliżcie się moje dzieci”.

2. Akt zaufania i miłości, która pokonuje lęk: wyznać Panu Bogu swoją małość, podziękować za Jego pochylenie się nade mną, a także z miłością otworzyć się na Jego Słowo. To wszystko ma odpowiedzieć na zaproszenie, które przychodzi do nas z wysoka: „… nie bójcie się. Przychodzę tu po to, aby ogłosić wam wielką nowinę”.

Modlitwa właściwa
1. Czytać i słuchać Słowa Bożego lub innych treści pokornie, uważnie i medytacyjnie: przykładem jest zachowanie dzieci podczas zjawienia. Dzieci mówiły, że “spijały słowa z warg Matki Najświętszej”.

2. Miłosny dialog: przyjmować pytania, które stawia nam Pan, odnosić wszystko do życia, odpowiadać szczerze, przyjmować napomnienia i wyciągać naukę, formułując intencje, myśli przewodnie na cały dzień i postanowienia. Podczas orędzia Maryja przemawia, tłumaczy znaczenie znaków, zadaje pytania, napomina, rozkazuje.

3. Dziękczynienie: dziękować za przyjście Pana podczas modlitwy i Jego obecność w codziennym życiu, oraz za wszelkie dary: wzywa nas do tego sama Maryja, kiedy mówi, że jesteśmy obojętni wobec Jej pełnej miłości troski o nas. Zachęca nas do tego również opowiadaniem o wydarzeniu z okolicy Coin. “Wydarzenie Coin” objawia Boga, który jest bliskim każdemu Ojcem. Człowiek często o tym zapomina. Maksymin przyznaje: „Przed chwilą o tym nie pamiętałem”.

Zakończenie

1. Spojrzeć na przebieg rozmyślania i zapytać się, czy towarzyszy mu gorliwe szukanie Boga. Maryja odnosi się do naszej modlitwy i w ogóle praktyk wiary: „Czy dobrze się modlicie, moje dzieci… módlcie się więcej… W niedzielę, na Mszę św. chodzi zaledwie kilka starszych… W czasie Wielkiego Postu…”.

2. Przedłużyć modlitwę myślną w życiu codziennym i w naszej postawie wobec wszystkich ludzi: „Idźcie, ogłoście to całemu, mojemu ludowi”.

ks. Andrzej Zagórski MS