Sobota, 28 marca 2015 r.


Słowo Boże:


Subskrypcja

Subskrypcja na codzienną Liturgię Słowa z homilią. Użyj poniższego formularza.

W Centrum Pojednania

Zobacz

Zatrzymaj się...

Maryja płacze

Jej słowa i jej smutne oblicze, po którym spływają łzy, nie czynią nic innego tylko powtarzają z czułością to, co powiedziała w Kanie Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Te słowa zapewniają nas o najwyższej trosce Matki Najświętszej o nasze zbawienie. Te słowa pobudzają nas do wiernej uległości Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Jakże delikatne ale także mocne są Jej słowa! Czyż można Jej nie słuchać, jeśli Ona „nieustannie się za nas modli”, jeśli „od tak dawna cierpi za nas”? Ona stoi u stóp Krzyża i „podtrzymuje” ramiona Swojego Syna, wyciągnięte na Krzyżu dla naszego zbawienia. Jakże można Jej nie słuchać, jeśli nie tylko daje "pobożne" rady o Mszy św., poście i modlitwie, ale z bólem mówi o ludziach głodnych i umierających w ramionach rodziców dzieciach, troszczy się o zboże, które się psuje, o ziemniaki, które gniją, martwi się bezowocnością ludzkiej pracy i brakiem chleba!

 

 

   Po latach regularnych i bardzo owocnych spotkań kwartalnych i rekolekcji, pojawią się pragnienie, aby spotykać się jeszcze częściej. Dlatego zapraszamy już 29 marca, czyli w Niedzielę Palmową na Eucharystię o godz. 15.00 a po niej na Drogę krzyżową w Centrum Pojednania.

 

Od teraz każda ostatnia niedziela miesiąca. Odbierzcie to jako osobiste, serdeczne zaproszenie.

 

Życie rozwija się także dzięki kryzysom. Nie ma powodów, dla których kryzys miałby omijać życie małżeńskie i rodzinne.

 

 

Zapraszamy małżonków, którym zależy na rozwoju więzi małżeńskiej. Dojrzała wiara nie zamyka człowieka w przestrzeni trudności, ale mobilizuje do działań.

 

   W Katechizmie Kościoła Katolickiego możemy przeczytać: Ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa przez chrzest, upodabnia się do Niego (Por. Rz 8, 29.). Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem (charakterem) jego przynależności do Chrystusa. Znamienia tego nie wymazuje żaden grzech, chociaż z powodu grzechu chrzest może nie przynosić owoców zbawienia.

 

 

   Zapraszamy osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, rozwiedzione, oczekujące na stwierdzenie nieważności małżeństwa, aby wspólnie odkrywać wartość osoby ludzkiej w oczach Boga. On nie potępia nikogo, ale każdego wzywa do nawrócenia.

 

 

   Rodzice mają przywilej wychowania dzieci. Nie da się przecenić roli ojca, matki w historii rozwoju młodego człowieka. Rola rodzica jest tak ważna, że staje się powinnością, częścią życiowego powołania. Zapraszamy Rodziców, aby nabrali nowych sił na drodze odpowiedzialnego rodzicielstwa.

 

 

 

 

 

Siostry Opatrzności Bożej, Michalitki, Służebniczki, Nazaretanki, Felicjanki... Przyjechały z różnych stron Polski – od Grodziska Mazowieckiego po Przemyśl. Były także dwie dziewice konsekrowane z diecezji rzeszowskiej, brat zakonny i saletyński nowicjat – w sumie 34 osoby. Nauki głosił ks. Zbigniew Pałys MS. Jednych zachęcił do przyjazdu sam fakt takich dni skupienia, innych zaciekawił temat: Obudzić świat radosnym przeżywaniem konsekracji. Radość towarzyszyła   modlitwie, spotkaniu przy stole, a zwłaszcza sobotniej rekreacji, którą prowadzili na zmianę przedstawiciele poszczególnych wspólnot i stanów. Zakończona w niedzielne południe sesja potwierdziła słowa Papieża Franciszka z Listu Apostolskiego na Rok Życia Konsekrowanego: „Fantazja Ducha Świętego zrodziła tak różne sposoby  życia i działania… Niech jednak nikt nie unika w tym roku poważnej weryfikacji odnośnie do swej obecności w życiu Kościoła oraz swego sposobu odpowiedzi na nieustanne i nowe pytania, jakie podnoszą się wokół nas”.

s. Iwona Józefiak OV