Środa, 23 kwietnia 2014 r.


Słowo Boże:


Subskrypcja

Subskrypcja na codzienną Liturgię Słowa z homilią. Użyj poniższego formularza.

W Centrum Pojednania

Zobacz

Zatrzymaj się...

Maryja płacze

Jej słowa i jej smutne oblicze, po którym spływają łzy, nie czynią nic innego tylko powtarzają z czułością to, co powiedziała w Kanie Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Te słowa zapewniają nas o najwyższej trosce Matki Najświętszej o nasze zbawienie. Te słowa pobudzają nas do wiernej uległości Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Jakże delikatne ale także mocne są Jej słowa! Czyż można Jej nie słuchać, jeśli Ona „nieustannie się za nas modli”, jeśli „od tak dawna cierpi za nas”? Ona stoi u stóp Krzyża i „podtrzymuje” ramiona Swojego Syna, wyciągnięte na Krzyżu dla naszego zbawienia. Jakże można Jej nie słuchać, jeśli nie tylko daje "pobożne" rady o Mszy św., poście i modlitwie, ale z bólem mówi o ludziach głodnych i umierających w ramionach rodziców dzieciach, troszczy się o zboże, które się psuje, o ziemniaki, które gniją, martwi się bezowocnością ludzkiej pracy i brakiem chleba!

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu w 2014 roku

W folderze z propozycjami rekolekcji i różnych sesji tematycznych organizowanych przez CP, była jak zwykle możliwość przeżycia Triduum Paschalnego i Wielkanocy klasztorze. Tym razem wybrała taką formę świętowania tylko jedna pani, która przyjechała z Czeladzi k. Sosnowca. Dębowiec i liturgia sprawowana w Bazylice zachwyciły ją od pierwszej chwili. Poczuła się na dobre cząstką wielkiej wspólnoty czcicieli Matki Bożej Saletyńskiej. Pragnie tu wrócić w gronie bliskich i znajomych. 

Do Pięćdziesiątnicy jeszcze daleko, ale w tych dniach Duch Święty jest w Dębowcu szczególnie wzywany i obecny. 4 kwietnia do Centrum Pojednania wprowadziło się 110 pielgrzymów z diecezji tarnowskiej, którzy przybyli po raz czwarty na ewangelizacyjny Kurs Alfa wraz z kapłanami: ks. Hieronimem, Andrzejem i Pawłem. W obecnej edycji tegoż kursu w centrum nauk i spotkań jest osoba Ducha Świętego oraz Jego działanie zarówno w życiu ochrzczonego, jak i we wspólnocie Kościoła. Uczestnicy reprezentują Duszpasterstwo Akademickie „Tratwa”, a także młodzież pracującą i dorosłych zrzeszonych we wspólnocie „Synaj”.                 

W ostatnich dniach lutego trzynastu naszych postulantów i pięciu nowicjuszy odprawiało rekolekcje pod kierunkiem ks. Marcina Ciunela MS. To półmetek początkowych etapów ich formacji, której celem jest rozeznanie powołania.   

Któż z nas nie nosi w sobie pamięci doznanych krzywd? Trudno także znaleźć człowieka, który nikogo nie skrzywdził, nawet niechcący. Łatwo jest zranić, ale trudniej to naprawić. 26 osób skorzystało  z szansy, by więcej się dowiedzieć na temat krzywdy, przebaczenia i pojednania, uczestnicząc w sesji, prowadzonej przez ks. Zbigniewa Pałysa MS. 

14 lutego, w dzień św. Walentego, rozpoczęły się rekolekcje dla małżonków pod hasłem: „Ku pogłębieniu miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej”. Wzięło w nich udział 16 par. Ekipę prowadzącą tworzyli małżonkowie z Boguchwały oraz ks. dyrektor Zbigniew Pałys MS.      

Podkategorie