Czwartek, 17 kwietnia 2014 r.


Słowo Boże:


Subskrypcja

Subskrypcja na codzienną Liturgię Słowa z homilią. Użyj poniższego formularza.

W Centrum Pojednania

Zobacz

Zatrzymaj się...

Maryja płacze

Jej słowa i jej smutne oblicze, po którym spływają łzy, nie czynią nic innego tylko powtarzają z czułością to, co powiedziała w Kanie Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Te słowa zapewniają nas o najwyższej trosce Matki Najświętszej o nasze zbawienie. Te słowa pobudzają nas do wiernej uległości Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Jakże delikatne ale także mocne są Jej słowa! Czyż można Jej nie słuchać, jeśli Ona „nieustannie się za nas modli”, jeśli „od tak dawna cierpi za nas”? Ona stoi u stóp Krzyża i „podtrzymuje” ramiona Swojego Syna, wyciągnięte na Krzyżu dla naszego zbawienia. Jakże można Jej nie słuchać, jeśli nie tylko daje "pobożne" rady o Mszy św., poście i modlitwie, ale z bólem mówi o ludziach głodnych i umierających w ramionach rodziców dzieciach, troszczy się o zboże, które się psuje, o ziemniaki, które gniją, martwi się bezowocnością ludzkiej pracy i brakiem chleba!

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu w 2014 roku

Do Pięćdziesiątnicy jeszcze daleko, ale w tych dniach Duch Święty jest w Dębowcu szczególnie wzywany i obecny. 4 kwietnia do Centrum Pojednania wprowadziło się 110 pielgrzymów z diecezji tarnowskiej, którzy przybyli po raz czwarty na ewangelizacyjny Kurs Alfa wraz z kapłanami: ks. Hieronimem, Andrzejem i Pawłem. W obecnej edycji tegoż kursu w centrum nauk i spotkań jest osoba Ducha Świętego oraz Jego działanie zarówno w życiu ochrzczonego, jak i we wspólnocie Kościoła. Uczestnicy reprezentują Duszpasterstwo Akademickie „Tratwa”, a także młodzież pracującą i dorosłych zrzeszonych we wspólnocie „Synaj”.                 

W ostatnich dniach lutego trzynastu naszych postulantów i pięciu nowicjuszy odprawiało rekolekcje pod kierunkiem ks. Marcina Ciunela MS. To półmetek początkowych etapów ich formacji, której celem jest rozeznanie powołania.   

Któż z nas nie nosi w sobie pamięci doznanych krzywd? Trudno także znaleźć człowieka, który nikogo nie skrzywdził, nawet niechcący. Łatwo jest zranić, ale trudniej to naprawić. 26 osób skorzystało  z szansy, by więcej się dowiedzieć na temat krzywdy, przebaczenia i pojednania, uczestnicząc w sesji, prowadzonej przez ks. Zbigniewa Pałysa MS. 

14 lutego, w dzień św. Walentego, rozpoczęły się rekolekcje dla małżonków pod hasłem: „Ku pogłębieniu miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej”. Wzięło w nich udział 16 par. Ekipę prowadzącą tworzyli małżonkowie z Boguchwały oraz ks. dyrektor Zbigniew Pałys MS.      

CENTRUM POJEDNANIA La Salette

W DĘBOWCU

ZAPRASZA W ROKU 2014

 

 

SESJA DLA OSÓB KONSEKROWANYCH: Żyć razem we wspólnocie

24 – 26.01.

Wspólnota przepojona duchem braterstwa jest siłą umożliwiającą wypełnienie powołania. Moja wspólnota jest pierwszym polem działalności apostolskiej, która nie polega na nawracaniu innych, lecz na dawaniu świadectwa miłości braterskiej.

 

SESJA DLA WDÓW I WDOWCÓW: Chrześcijańskie wdowieństwo

31 – 2.02.

Wdowieństwo to stan samotności i ból rozstania, ale także otwierająca się przestrzeń rozwoju i pogłębiania wartości duchowych. Warto skorzystać z tej okazji.

 

REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE: Prawda i wolność

7 – 9.02.

Dla tych, którzy chcą stanąć odważnie wobec swoich błędów, zrozumieć ich źródło i wyznać je.

 

SPOTKANIE DLA MAŁŻONKÓW: Ku pogłębieniu miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej

14 – 16.02.

Codzienne pielęgnowanie konkretnych cech miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej i ożywianie dialogu małżeńskiego jest gwarantem radosnego i szczęśliwego przeżywania powołania małżeńskiego.

 

SESJA DLA WSZYSTKICH: KRZYWDA, PRZEBACZENIE I POJEDNANIE

21 – 23.02.

Wyrazić swoje cierpienie i “oswoić się “ z nim. Aby tego dokonać trzeba znaleźć odpowiednie słowa. Trzeba pozwolić, aby Słowo Boże dokonywało swego dzieła. Bolesna i niesprawiedliwa krzywda domaga się poddania procesowi wewnętrznego uzdrowienia przez przebaczenie i pojednanie.

 

SESJA DLA WSZYSTKICH: Chrześcijaninie poznaj swoją godność!

28.02. – 2.03.

Odkrycie  serca życia chrześcijańskiego pomoże odpowiedzieć na kontrowersyjne pytanie: czy prawdziwe chrześcijaństwo jest dopiero przed nami?

 

REKOLEKCJE DLA RODZICÓW: Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą?

07 – 09.03.

Dojrzały sposób komunikowania się jest mało rozpowszechniony.  Wiele rodzin całymi latami funkcjonuje na zasadzie wymiany zdawkowych pytań i równie zdawkowych odpowiedzi. W niektórych domach do poważniejszej rozmowy z dziećmi dochodzi zazwyczaj dopiero, kiedy się coś wydarzy, gdy pojawi się problem. Bardzo niewielu rodziców potrafi podjąć ze swoim potomstwem spokojną, mądrą rozmowę. Komunikowanie się rodziców z nastoletnimi dziećmi jest w wielkim kryzysie.

 

SESJA DLA WSZYSTKICH: Pojednanie ze samym sobą

14 – 16.03.

Poznać siebie, wejść w siebie, wypowiedzieć siebie, przyjąć integrującą obecność słowa i bliskości bliźniego. Każdy może to czynić według własnych możliwości i własnej wolności. Wszyscy są do tego zaproszeni.

 

REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW NIESAKRAMENTALNYCH:

21 – 23.03.

Każdy wierzący ma swoje miejsce w Kościele i prawo do niego, nawet, jeśli coś je ogranicza.

 

SESJA DLA WSZYSTKICH: SŁOWO BOŻE FUNDAMENTEM DUCHOWOŚCI KAŻDEGO CHRZEŚCIJANINA

28. – 30.03. 

Odnowione podejście do Słowa Bożego proponowane przez Kościół gwarantuje budowanie zdrowej duchowości opartej o trwały fundament, gdyż wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego.

 

REKOLEKCJE DLA WSZYSTKICH: Jak codziennie dobrze się modlić?

4 – 6.04.

Odkrycie własnej formuły modlitwy, wierność i wytrwałość pomogą w jej codziennym praktykowaniu.

 

REKOLEKCJE DLA MAŁŻONKÓW:

11 – 13.04.

 Kształtowanie duchowości małżeńskiej dokonuje się na drodze świadomego przeżywania małżeństwa jako sakramentu. Rekolekcje są szansą nie tylko na pogłębienie więzi małżeńskiej, ale także na nawiązanie zerwanej.

 

TRIDUUM PASCHALNE I WIELKANOC W CENTRUM POJEDNANIA

17 – 21.04.

Spotkanie w klimacie skupienia i modlitwy, aby wniknąć w tajemnicę Paschy: Chrystusa i naszej.

 

REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE : Pojednanie i zadośćuczynienie

25 – 27.04.

Skierowane są dla osób, które pragną odnowić zerwane więzi z bliskimi i podjąć wysiłek zadośćuczynienia Bogu i ludziom za popełnione błędy. Rekolekcje te pozwalają uczestnikom przeżyć i pogłębić krok 8 i 9 programu wspólnot Anonimowych Alkoholików.

 

REKOLEKCJE APOSTOLSTWA RODZINY SALETYŃSKIEJ

08 – 11.05.

Dla członków stowarzyszenia i sympatyków, którzy pragną pogłębić swoją więź z Matką Najświętszą w świetle orędzia saletyńskiego.

 

 

SPOTKANIE TRZEŹWOŚCIOWE

01 – 03.08.

W atmosferze modlitwy i wspólnoty uczymy się szukać i pełnić wolę Bożą.

 

REKOLEKCJE APOSTOLSTWA RODZINY SALETYŃSKIEJ

07 – 10.08.

Dla członków stowarzyszenia i sympatyków, którzy pragną pogłębić swoją więź z Matką Najświętszą w świetle orędzia saletyńskiego.

 

 

LECTIO DIVINA: Pojednanie

 

16 – 24.08.

 

Pierwsza i druga część z czterech etapów, których treścią jest POJEDNANIE: uzdrowienie i przemiana, integracja, rozwój i harmonia życia.

 

 

 

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE I

25 – 28.08.

 

REKOLEKCJE DLA CZYTELNIKÓW POSŁAŃCA MBS

26 – 28.09.

Wspólnota Czytelników La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej gromadzi się u stóp Maryi.

 

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE  DLA MATURZYSTÓW

10 – 12.10.

Do zbudowania zintegrowanej osobowości nie wystarczy świadectwo dojrzałości ale potrzebna jest także dojrzałość duchowa. Sprzyjają temu rekolekcje.

 

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE II

20 – 23.10.

 

SESJA DLA WSZYSTKICH: Pojednanie z własnym lękiem

24 – 26.10.

Każdy człowiek przeżywa lęk, nade wszystko przed śmiercią. Lecz chrześcijanin, który spotkał się z Jezusem Chrystusem, zanurzył się z Nim w śmierć, został pogrzebany i zmartwychwstał w wierze i nadziei.

 

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE III

10 – 13.11.

 

REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE: Pokora i wzrost duchowy

21 – 23.11.

Skierowane są dla wszystkich, którzy szukają prawdy o sobie, chcą ją pokornie przyjąć i powierzyć Miłosiernemu Bogu. Rekolekcje te pozwalają uczestnikom przeżyć i pogłębić krok 6 i 7 programu wspólnot Anonimowych Alkoholików.

 

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE IV

24 – 27.11.

 

REKOLEKCJE DLA WSZYSTKICH: W kogo i jak wierzę

28 – 30.11.

Dlaczego wierzysz? Jaka jest twoja wiara? Czy jesteś otwarty na tajemnicę i dar wiary? Jaki jest Bóg twojej wiary?

 

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE V

1 – 4.12.

 

ADWENTOWE CZUWANIE DLA KOBIET

05 – 07.12.

Początki każdego istnienia ludzkiego Bóg powierzył kobiecie, nie wyłączając nawet swego Syna, którego początki zostały złożone w dłonie Najświętszej Dziewicy. To zawierzenie losów ludzkości kobiecie stanowi o jej szczególnym powołaniu i misji, jaką ma ona do spełnienia.

 

SESJA DLA WSZYSTKICH: Uzdrowienie wewnętrzne w spowiedzi

12 – 14.12.

Słowo Boże odsłania, że droga do uzdrowienia prowadzi przez uznanie, iż jestem grzesznikiem. Uzdrowienie jest procesem, a spowiedź jego ważnym elementem.

 

REKOLEKCJE DLA MATURZYSTÓW

19 – 21.12.

Do zbudowania zintegrowanej osobowości nie wystarczy świadectwo dojrzałości ale potrzebna jest także dojrzałość duchowa. Sprzyjają temu rekolekcje.

  

 

 

*******************************************

Możemy również udostępnić nagranie niektórych innych rekolekcji, które w formacie MP3 są dostępne w ośrodku Centrum Pojednania La Salette.E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 

Centrum Pojednania prowadzi również:

 

niesakrSpotkania dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych- druga niedziela miesiąca, godz. 16.00 (przerwa w lipcu i sierpniu). Okazja do rozmowy i stworzenia wspólnoty, możliwość pogłębiania wiary poprzez modlitwę i katechezę...

 

 

 

skrutacja

Skrutacja Pisma Świętego - trzecia niedziela miesiąca, godz. 16.00. Jest to modlitwa w oparciu o Słowo Boże, obecna w życiu Kościoła od pierwszych wieków. Proszę zabrać ze sobą Biblię, długopis i serce, które gotowe jest spotkać Boga.

 

skupienieDzień skupienia dla duchownych i konsekrowanych - trzeci poniedziałek i trzeci piątek miesiąca. O godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia i konferencja. Następnie adoracja Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź i kierownictwo duchowe dla chętnych. O godz. 18.00 - Eucharystia w kościele sanktuaryjnym. Pragniemy w ten sposób pomóc w przeżywaniu zarówno indywidualnego, jak i wspólnego dnia skupienia oraz stworzyć warunki do wzmocnienia się w życiu duchowym i apostolskim. Można zgłosić się na cały dzień oraz zamówić pokój i wyżywienie. Prosimy o wcześniejszy kontakt.

Podkategorie