Sobota, 06 lutego 2016 r.


Słowo Boże:


Subskrypcja

Subskrypcja na codzienną Liturgię Słowa z homilią. Użyj poniższego formularza.

W Centrum Pojednania

Zobacz

Zatrzymaj się...

Maryja płacze

Jej słowa i jej smutne oblicze, po którym spływają łzy, nie czynią nic innego tylko powtarzają z czułością to, co powiedziała w Kanie Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Te słowa zapewniają nas o najwyższej trosce Matki Najświętszej o nasze zbawienie. Te słowa pobudzają nas do wiernej uległości Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Jakże delikatne ale także mocne są Jej słowa! Czyż można Jej nie słuchać, jeśli Ona „nieustannie się za nas modli”, jeśli „od tak dawna cierpi za nas”? Ona stoi u stóp Krzyża i „podtrzymuje” ramiona Swojego Syna, wyciągnięte na Krzyżu dla naszego zbawienia. Jakże można Jej nie słuchać, jeśli nie tylko daje "pobożne" rady o Mszy św., poście i modlitwie, ale z bólem mówi o ludziach głodnych i umierających w ramionach rodziców dzieciach, troszczy się o zboże, które się psuje, o ziemniaki, które gniją, martwi się bezowocnością ludzkiej pracy i brakiem chleba!

 

 

Dla wszystkich, którzy chcą doskonalić umiejętność podejmowania codziennych decyzji w taki sposób, aby były zgodne z wolą Boga.

Dla tych, którzy chcą umocnić wiarę w oparciu o Słowo Boże i z nowym zapałem podjąć duchową walkę o swoje życie.

Dla średnio zaawansowanych, czyli tych, którzy już wierzą, ale wciąż poszukują czegoś więcej.

 

Osoba, która chce wziąć udział w sesji, niech przeczyta wcześniej 1 Księgę Samuela od 16 rozdziału do końca, oraz 2 Księgę Samuela.

 

Sesję poprowadzi ks. Andrzej Wierzba MS.

Początek w piątek, o godz. 18.30 (kolacja). Wcześniej będzie można uczestniczyć w nabożeństwie drogi krzyżowej w bazylice, oraz we Mszy świętej. Zakończenie w niedzielę, po obiedzie, ok. 13.00. Koszt 150 pln (w przypadku trudności, prosimy o indywidualny kontakt).

 

 

   W Katechizmie Kościoła Katolickiego możemy przeczytać: Ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa przez chrzest, upodabnia się do Niego (Por. Rz 8, 29.). Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem (charakterem) jego przynależności do Chrystusa. Znamienia tego nie wymazuje żaden grzech, chociaż z powodu grzechu chrzest może nie przynosić owoców zbawienia.

 

 

   Zapraszamy osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, rozwiedzione, oczekujące na stwierdzenie nieważności małżeństwa, aby wspólnie odkrywać wartość osoby ludzkiej w oczach Boga. On nie potępia nikogo, ale każdego wzywa do nawrócenia.

 

 

Chcesz dobrze przeżyć Boże Narodzenie... ale:

KARP - to za mało

CHOINKA - to jeszcze za mało

WIGILIA - to też za mało

PREZENTY - jasne, że to za mało

 

Więc?

 

Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami! W ramach najbliższego spotkania zapraszamy na medytację fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza, który zazwyczaj czyta się na początku Wieczerzy Wigilijnej.

W najbliższą niedzielę, 20 grudnia, o godz. 16.00. Początek w kaplicy domu rekolekcyjnego. Jesteście zaproszeni.

 

 

 

   Pojednanie z sobą to fascynujący i jednocześnie trudny temat. Człowiek, który jest pojednany z sobą, niesie wewnętrzny pokój i gotowość do pojednania z innymi. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Zanim wyciągniesz rękę z opłatkiem do bliskich osób, do znajomych, może potrzebujesz takich rekolekcji?

 

Początek rekolekcji w piątek, o godz. 18.30 (kolacja). Zakończenie w niedzielę, po obiedzie, o godz. 13.00

Rekolekcjonista: ks. Andrzej Rozum MS

Zgłoszenia telefoniczne a także przez formularz internetowy.

 

   W wyniku rozpadu małżeństwa, zwykle jedna ze stron ponosi zdecydowanie większą odpowiedzialność, a druga staje się ofiarą i osobą porzuconą. Duszpasterska troska Kościoła obejmuje także osoby porzucone, aby im towarzyszyć w samotnym dotrzymywaniu ślubowanej wierności małżeńskiej.

Początek rekolekcji w piątek, o godz. 18.30 (kolacja). Zakończenie w niedzielę, po obiedzie, ok. 13.00.

Prowadzi: ks. Jacek Pawłowski MS (psycholog, psychoterapeuta)