Nowe życie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Varia   ❯   Nowe życie
24 listopada 2018

Nowe życie

W centrum Liturgii pokutnej jest Bóg, któremu nie jest obojętne jak ja żyję. Bóg nie toleruje zła, cierpienia, pustki, grzechu, egoizmu, który jest w nas, dlatego przychodzi, aby nas z grzechu wyprowadzić. I w tym objawia się Jego miłość.

Jednym z grzechów, jaki popełniamy wobec innych, jest obojętność, że nie walczymy o drugiego człowieka… Egoizm idzie w parze z tolerancją.
Bóg przez całe nasze życie, przez różne wydarzenia, walczy o nas. Przychodzi, żeby nam pomóc otworzyć się na łaskę. Taka jest Jego miłość… Od Niego możemy się uczyć tego, żeby pomagać sobie wzajemnie, walczyć o siebie.
W ostatnim czasie dochodzą do nas informacje, że w Kościele osoby duchowne popełniły rzeczy straszne! Jak to możliwe, że człowiek pomagający innym, robiący wspaniałe dzieła, głoszący Słowo Boże, może dopuścić się takich czynów?

Św. Augustyn powiedział, że najbardziej świętych ludzi spotkał w klasztorze i najbardziej zepsutych ludzi spotkał w klasztorze! Widzimy, że to, co ukryte staje się jawne…

Pan Bóg pragnie przede wszystkim zbawienia człowieka, walczy o nas, pomaga nam, żeby to, co ukryte stało się jawne. W spowiedzi mamy szansę wyznać to, co jest ukryte w nas. Bo ja naprawdę mogę popełnić wszystkie grzechy, o których mówi Ewangelia: zazdrość, gniew, nienawiść, nieczystość, lubieżność itd. To wszystko jest w moim sercu.

W spowiedzi mam możliwość to wszystko wyjawić, ale mogę też tego nie ujawniać. Mogę powiedzieć „moja wina”, żeby cały brud grzechu wyszedł ze mnie. Wszyscy jesteśmy zdolni do robienia strasznych rzeczy. Jednak Bóg przychodzi do nas z miłosierdziem, żeby nas odnowić, żebyśmy zaczęli żyć nowym życiem, życiem dziecka Bożego…

bp Radosław Zmitrowicz OMI,
z homilii na Liturgii Pokutnej w Centrum Pojednania “LaSalette”, 23 listopada 2018 r.