Świadectwo odkrycia żywej wiary przez księdza Bohdana Dutko MS (saletyna). Ważna refleksja na temat konieczności autentycznej, biblijnej wiary w Kościele. Rozmowę prowadzi br Paweł Teperski OFMCap (kapucyn).