Lectio Divina Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Rekolekcje   ❯   Lectio Divina

Ciągle “aktualna tradycja lectio divina” i jej znaczenie dla nas.

 

“To jest Mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 9,7) – odezwał się Głos z Nieba, wskazując na Jezusa Chrystusa.

Od początku chrześcijaństwa, Głos ten towarzyszy wierzącym.
Szczególnym świadkiem słuchania Słowa Bożego i Jego zbawczej mocy jest Maryja, Matka Pana. W Niej i dzięki Jej “fiat”, “Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14).
Ci, którzy przyjmowali Słowo Boże z wiarą, doświadczali podobnie zbawienia i nowego życia. Zachęcali się też nieustannie: “Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem” (Kol 3,16).
Czynili to nieustannie pasterze Kościoła.
Czynił tak również św. Jan Paweł II, gorąco zachęcał do modlitwy i słuchania Słowa Bożego Benedykt XVI.
W adhortacji na nowe tysiąclecie Jan Paweł II napisał do wiernych: “Konieczne jest zwłaszcza, aby słuchanie słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktualną tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek i kształtuje życie” (Novo millennio ineunte 39).
Benedykt XVI podobnie wypowiadał się w “Orędziu na XXI Światowy Dzień Młodzieży 2006 r.”: “Sprawdzoną drogą prowadzącą do zgłębiania słowa Bożego i delektowania się nim jest lectio divina, stanowiąca prawdziwy i właściwy duchowy szlak, podzielony na etapy [..] Budować życie na Chrystusie, przyjmując z radością Jego słowo oraz realizując Jego nauczanie — taki powinien być wasz program, młodzi trzeciego tysiąclecia! Musi nastać nowe pokolenie apostołów, obierających za swój fundament słowo Chrystusa, zdolnych odpowiadać na wyzwania naszych czasów i gotowych wszędzie głosić Ewangelię. O to prosi was Pan, do tego zachęca was Kościół, tego od was oczekuje świat, nawet jeżeli o tym nie wie!” A w 40. rocznicę “Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym” Benedykt XVI opisywał lectio divina: “Czytając, słuchamy mówiącego Boga, a modląc się, ufnie Mu odpowiadamy. Praktyka ta na pewno przyniesie Kościołowi nową wiosnę duchową. Należy zatem coraz bardziej ją szerzyć, również nowymi metodami, odpowiadającymi naszym czasom” (16.09.2005). Warto sięgnąć zwłaszcza do adhortacji Benedykta XVI “Verbum Domini”. Na temat lectio divina, Ojciec św. pisze zwłaszcza w rozdziałach 86 i 87.
Chcemy przyjąć te wskazania i zachęty Kościoła z wiarą i posłuszeństwem. Pragniemy słuchać Słowa i dzielić się jego bogactwem nie tylko poprzez codzienne homilie, które publikujemy na naszej stronie Centrum Pojednania La Salette, ale także poprzez wsparcie osobistej praktyki lectio divina zarówno przez internet, jak i w formie rekolekcji.

Zapraszamy na rekolekcje lectio divina: POJEDNANIE (I, II, III i IV tydzień)