2022-11-22 Wtorek, XXXIV Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2022-11-22 Wtorek, XXXIV Tydzień zwykły

HOMILIA

Wtorek, XXXIV Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

(Łk 21, 5-11)


Nie zaraz nastąpi koniec…

Dla św. Łukasza świątynia Jerozolimska była ważnym miejscem – centrum wszechświata. W niej rozpoczęło się życie Jezusa i do niej zmierzał On sam w czasie swojej publicznej działalności. Jej widok budził podziw z powodu jej ogromu i piękna. Dla Żydów była symbolem jedności całego ludu Bożego.

Mimo swojej ważnej roli w historii, potęgi i piękna świątynia jerozolimska nie była wieczna. Już w okresie poprzedzającym niewolę babilońską została zniszczona. Podobny los spotkał ją w roku siedemdziesiątym naszej ery, gdy została zniszczona przez Rzymian. Po tym ostatnim dramacie nigdy już nie została odbudowana. Niszczycielska siła ludzkiego gniewu wydawała się tryumfować nad tym miejscem spotkania Boga z człowiekiem.

Czy los świątyni przypieczętuje koniec trudnej relacji Boga i człowieka? Czy lęk i gniew człowieka zwycięży nad miłością Boga do swego ludu? Te pytania były ważne dla uczniów Jezusa wówczas i są ważne również dla nas. Również dzisiaj w obliczu przeciwności zewnętrznych – wojen, niesprawiedliwości, prześladowań – jak również podziałów w samym Kościele oraz grzechów jego członków rodzi się pytanie o jego trwanie. Wielu przepowiada jego rychły koniec. Wobec tych wszystkich niepokojów Jezus wskazuje na ważną prawdę: trwanie świątyni w Jerozolimie i trwanie Kościoła zależy nie tyle od napięcia w jego relacji do świata, ale od jego relacji do Boga. To Bóg powołał Kościół i jego istnienie jest zależne od Jego woli. Wojny i przewroty są od początku trudną okolicznością istnienia Kościoła, ale gdy wspólnota uczniów Jezusa zwracała się ku Bogu, kiedy jednoczyła się z Jezusem okazywało się, że nawet trudności i prześladowań doświadczała jako życiodajnego impulsu. Słowa Jezusa o tym, że „… nie zaraz nastąpi koniec” można odczytać jako wskazówkę, że to nie wojny, ale tajemniczy plan Boga zdecydowały o losie świątyni. Dla uczniów i rodzącego się Kościoła była to zachęta, by w tych trudnych okolicznościach nie stracić zaufania do Tego, który jest dawcą życia.

Najpełniejszy wyraz prawdzie o potędze Bożej miłości dał sam Jezus. Mówiąc do swoich prześladowców, żeby zburzyli świątynię Jego ciała, stwierdził również, że sam podniesie ją z gruzów w ciągu trzech dni. Zabity trzeciego dnia powstał z martwych. Potęga Jego synowskiej miłości i posłuszeństwa pokonała przemoc lęku i śmierci. Miłość Boga jest mocniejsza od grzechu.

——————————-

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
09
GRU
Wystarczy tylko Miłość – rekolekcje dla małżonków

9–11 grudnia 2022 r. SZCZEGÓŁOWY PLAN SPOTKANIA Piątek –... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00

26
GRU
Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński i Nauki Przedślubne z Poradnią... czytaj więcej

narzeczeni

Godzina rozpoczęcia 19:00


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, za to z wielką miłością.”
(św. Matka Teresa z Kalkuty)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >