2022-11-16 Środa, XXXIII Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2022-11-16 Środa, XXXIII Tydzień zwykły

HOMILIA

Środa, XXXIII Tydzień zwykły, Rok C, II

(Łk 19, 11-28)


Dary od Boga

W Ewangelii towarzyszymy Jezusowi w drodze do Jeruzalem. Po spotkaniach w Jerychu z Bartymeuszem i Zacheuszem widzimy jak Pan zmierza do miejsca w którym wypełni swoją misję. Te ostatnie dni Jego działalności są ostatnim przygotowaniem uczniów na to co ma się wydarzyć w czasie Paschy. Święty Łukasz w swojej Ewangelii nie pokazuje już żadnych cudów Jezusa, są tylko bardzo konkretne nauki dla tych, których Pan spotyka.

Dzisiejsza przypowieść jest bardzo konkretna. Widzimy aż dziesięciu sług, którym król przekazuje miny. Liczba dziesięć w Biblii oznacza wielość. Dlatego piękna jest wymowa tej przypowieści. Każdy ma swoje miejsce, swoje obdarowanie przez Boga i swoją unikalną misję do wypełnienia. Ale jeżeli nie używamy Bożych darów to nie dziwmy się potem, że je tracimy.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – katecheta w parafii Kobylanka

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
26-28 maj - Nowe życie w Duchu Świętym
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Najświętsza Panna chroni mnie zawsze, gdy tylko Ją wezwę. Jeśli nachodzi mnie niepokój czy też mam jakiś kłopot, to od razu zwracam się do Niej — i zawsze, jak najczulsza z Matek, zajmuje się moimi sprawami.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >