2022-08-14, XX Niedziela zwykła Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2022-08-14, XX Niedziela zwykła

HOMILIA

Niedziela, XX Tydzień zwykły, Rok C, II

(Łk 12, 49-53)


foto from https://pixabay.com/photos/

Ogień oczyszczenia

Obraz ognia w Biblii, występuje wiele razy. Zawsze jest symbolem Boga, Jego działania, obecności, oczyszczania i sprawiedliwości.

Już w Księdze Wyjścia, Mojżesz widzi krzak, który płonie ogniem a nie spala się. Jest to coś niespotykanego, coś co wykracza poza ludzkie myślenie czy doświadczenie. Po ludzku ten krzak powinien się spalić.

Tak samo w dzisiejszej Ewangelii, Jezus mówi o ogniu, który ma zstąpić. Ogień w Dziejach Apostolskich, jest obrazem obecności Ducha Świętego. Ogień, który prowadzi do prawdy, do życia prawdziwego. Tak jak to pisze święty Paweł w pierwszym czytaniu. Spotkanie z Bogiem, zawsze życie człowieka się zmienia. Z grzesznika staje się świętym. Ten ogień to symbol podziału – od tego co Boże a co pogańskie i grzeszne.

Tak jak dla Mojżesza ogień, pokazywał miejsce święte, miejsce w którym był Bóg, aż musiał z szacunku ściągnąć sandały. Tak ogień z Ewangelii to rozłam w naszym życiu. Jeżeli żyjesz ogniem Jezusa, będziesz Jego znakiem, będziesz pokazywał te miejsca które są Jego, które są święte, w przeciwieństwie do tego co grzeszne i pogańskie. Bo nie każdy, tym ogniem chce żyć.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – katecheta w parafii Kobylanka

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
30
WRZ
Różańcowe Dni Skupienia

    Różańcowe Dni Skupienia Termin:  30... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 15:00

20
PAŹ
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – o spowiedzi i przygotowujące do... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45

26
GRU
Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński i Nauki Przedślubne z Poradnią... czytaj więcej

narzeczeni

Godzina rozpoczęcia 19:00


Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bo są dwa rodzaje bólu, Oskarku. Cierpienie fizyczne i cierpienie duchowe. Cierpienie fizyczne się znosi. Cierpienie duchowe się wybiera.”
(Éric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >