2022-01-23 III Niedziela zwykła Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2022-01-23 III Niedziela zwykła

HOMILIA

Niedziela, III Tydzień zwykły, Rok C, II

(Łk 1, 1-4; 4, 14-21)


W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi

Jezus miał zwyczaj przychodzić w szabat do synagogi w rodzinnym mieście i czytać oraz zgłębiać Słowo Boże. Przez wiele lat żył religijnym zwyczajem, który również ukształtował Go w Jego posłannictwie. W scenie z dzisiejszej Ewangelii Jezus znajduje miejsce w księdze proroka Izajasza, które odnoszą się do Niego. Jest to jakby zaplanowane. Nie szuka fragmentu na chybił trafił, ale odczytuje Słowa, z którymi wielokrotnie przebywał z Ojcem. Wie, że one odnoszą się do Jego misji, opisują Jego powołanie i rolę jaką ma pełnić jako Mesjasz.

Jaki ja mam swój niedzielny zwyczaj modlitewny? Czy regularnie czytam i zgłębiam Pismo Święte? I wreszcie w jaki sposób z niego korzystam? Słowo Boże może potwierdzić nasze rozeznanie i swoim autorytetem pieczętować owoce modlitewnej relacji z Ojcem. Nie jest jednak sposobem na szybkie odpowiedzi czy rozwiązywanie naszych problemów duchowych i życiowych, które często wiążą się z brakiem systematyczności w modlitwie. Jezus od czasu bar micwy przychodził do synagogi, aby modlić się i we wspólnocie i zgłębiać słowa Pisma ponieważ od tego momentu był odpowiedzialny przed Bogiem za swoje słowa i czyny. W odpowiednim momencie ukazał owoce wieloletniej relacji z Ojcem w niebie i mógł powiedzieć „Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”.

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w Rzeszowie

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
25
SIE
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – o spowiedzi i przygotowujące do... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45

03
WRZ
Szkoła Biblijna – spotkanie 2

Program Szkoły Biblijnej Piątek: Godz. 18.00 –... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00

30
WRZ
Różańcowe Dni Skupienia

Różańcowe Dni Skupienia Termin:  30 września - 2... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 15:00


Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Panie i Boże mój, panujący na świecie obyczaj próżności i widok ludzi za nim idących wszystko niweczy. Taka bowiem w nas martwa wiara, że raczej wierzymy w to, co widzimy, niż w to, czego ona naucza. Wielką nędzę cierpią ci, którzy żyją oddani wyłącznie tym rzeczom widzialnym… O Panie mój, jak bardzo tu potrzebna jest pomoc Twoja, bez której nic uczynić nic możemy.”
(św. Teresa od Jezusa)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >