2022-01-07 Piątek, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2022-01-07 Piątek, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim,

HOMILIA

Piątek, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C, II

Wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera

(Mt 4, 12-17. 23-25)


foto from https://pixabay.com/photos/

Spełnione słowa proroka

Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».” To słowo z dzisiejszej ewangelii św. Mateusza jest echem wczorajszej uroczystości Objawienia Pańskiego, popularnie nazywanej Trzech Króli. Trzej Królowie, czy też nazywani Mędrcami, są przyciągani przez światło gwiazdy. Nie są oni jednak astronomami w dzisiejszym znaczeniu, którzy badają zjawiska na niebie w celu pogłębienia wiedzy o kosmosie. Owi Mędrcy są raczej zainteresowani tym co dzieje się na ziemi pośród ludzi, postacią króla Izraela, ale z Jego osobą łączą jakieś dobro, którego się spodziewają dla siebie i swoich ludów, z których pochodzili. Dlatego wyruszyli w niebezpieczną podróż, aby Go odnaleźć i oddać mu hołd.


Dzisiejsza ewangelia św. Mateusza pokazuje, że to światło, które jest w Jezusie Chrystusie przyciąga okolicznych ludzi. Jest to światło duchowe objawiające się w mocy duchowej, którą nazywamy cudami. Jak to słyszeliśmy w dzisiejszej ewangelii: „A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości: opętanych, epileptyków i paralityków. A On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

To duchowe światło, obecne w Jezusie Chrystusie nie przestało świecić, ani nie utraciło swej mocy. Przychodźmy do Niego, obecnego w Najświętszym Sakramencie, aby spędzić z Nim chwilkę naszego czasu. Będzie to jakby hołd z naszej strony względem Jego Boskiej Osoby. Możemy się spodziewać wszystkiego od Niego. Jak owi mieszkańcy pogańskiej Galilei przynosili mu swoich chorych, tak samo i my przynośmy Mu nasze nurtujące nas problemy i spodziewajmy się uzdrowień, spodziewajmy się cudów od Niego.

——————————-

ks. Waldemar Śmiałek MS

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
10
LUT
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – o spowiedzi i przygotowujące do... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45

18
LUT
Rekolekcje trzeźwościowe – 1

  Zapraszamy na spotkanie skierowane wszystkich, którzy... czytaj więcej

Dorośli

Godzina rozpoczęcia 18:00

11
MAR
Rekolekcje o Miłosiernym Ojcu

... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

„Nie wezwano cię, byś wypełnił zadanie do końca, jednak nie wolno ci się przed nim uchylać.”
(Rabbi Tarfon)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >