2022-01-06 Czwartek, Uroczystość Objawienia Pańskiego Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2022-01-06 Czwartek, Uroczystość Objawienia Pańskiego

HOMILIA

Czwartek, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C, II

Uroczystość Objawienia Pańskiego

(Mt 2, 1-12)


Pokłon Trzech króli (ok. 1455), Rogier van der Weyden

Audiencja u Króla

Pasterze przychodzą do Betlejem w noc Narodzenia i składają pokłon ubogich. Mędrcy, którzy w przyrodzie i kulturze odkryli przyjście Króla-królów, odbywają długą podróż i składają pokłon przynajmniej jednorocznemu Jezusowi już nie w stajni, ale w innym, nieokreślonym w Ewangelii miejscu.

I wreszcie po około trzydziestu latach życia Jezusa, nad Jordanem dokonuje się oficjalna inauguracja misji Zbawiciela – Baranka Bożego – , którą potwierdzają: Jan Chrzciciel, wskazujący Go palcem, obecność Ducha świętego w postaci gołębicy, i wreszcie głos Ojca z nieba. Wszystkie te trzy wydarzenia są kanwą uroczystości Objawienia Pańskiego.

Między prostotą pasterzy, a przenikliwą mądrością przedstawicieli Wschodu powinien się odnaleźć dzisiaj każdy z nas. W wydarzeniach opisanych w Ewangeliach Narodzenia w centrum nie jest ani szopka, ani pałac królewski, ani nawet prozaiczność życia Jezusa w ukryciu jako prostego syna cieśli z bardzo niesławnego Nazaretu.

Oto pasterze idą do Mesjasza; Mędrcy idą do Króla; Jan Chrzciciel wskazuje Syna Bożego. Niby oczywista oczywistość, ale chyba dzisiaj mamy za dużo uprzedzeń, aby stanąć przed Bogiem w kończącym się okresie Bożego Narodzenia bez tych zewnętrznych kryteriów. Najczęstszym pytaniami ludzi są: gdzie jest kościół katolicki?, czy w tym kościele dobre kazania głoszą?, czy jest tam jakiś znany biblista, teolog lub osoba znana z mediów?, czy księża albo zakonnicy są przyjaźni i mają czas dla ludzi? To są pytania uczciwe i godne odpowiedzi. Ale jeżeli w centrum zainteresowania nie będzie spotkanie z Jezusem, który przypomina Swoje przyjście, aby ostatecznie rozwiązać kwestię sensu życia, powrotu do przyjaźni z Bogiem i pokonania śmierci, to można się zatrzymać na fasadzie odpowiedzi na powyższe pytania i nigdy się nie spotkać z Bogiem Objawionym, bo odpowiedzi nas… nie zadowolą. A to kościół daleko, a to godziny Mszy św. niedopasowane do potrzeb ludzi; księża głoszą nudne kazania, nie ma tam nikogo znanego i do tego wszyscy są zabiegani przygotowywaniem się do katechezy lub kolędy. A przecież w centrum jest Jezus Narodzony, który z opatrznościowej decyzji Trójcy Świętej rozpoczął swoim przyjściem dzieło odnowy relacji Bóg-Człowiek w całej rozciągłości czasu, który nam jeszcze do Jego powtórnego przyjścia pozostał.

Dzisiejsza uroczystość to okazja do przyjścia do Jezusa jak na audiencję do Króla: nieważny jest dwór, drugoplanowy jest orszak, mało ważne są „okoliczności przyrody”. Salą tronową jest OŁTARZ, na który właśnie ci, nie bardzo wymowni i sympatyczni czasem księża, przywołują Go wzywając Ducha Świętego w czasie konsekracji Chleba i Wina.

W takim momencie – też mając moje własne oczekiwania – najlepszą drogą do owocnego spotkania z Bogiem w Eucharystycznej Postaci będzie świadome wyrecytowanie dobrze znanego Credo nicejsko-konstantynopolitańskiego w czasie sprawowania dzisiejszej Eucharystii. Tam jest wszystko to, co Bóg obiecał i potwierdza w każdej chwili mego życia, i jest tam także wszystko to, co pozwala mi stanąć przed samym Wykonawcą tej obietnicy, Jezusem, który się mną nie gorszy.

Dzisiaj moja radość jest oparta na fakcie, że na tę audiencję mogę przyjść bez specjalnego zaproszenia, a Bóg na tronie stołu Eucharystycznego i tak potraktuje mnie jako najważniejszego gościa. Bo cokolwiek bym nie nabroił w międzyczasie, to tylko On jest w stanie to wyprostować, naprawić. Tylko On, a nie instytucja Kościoła i Jej urzędnicy, które chociaż ustanowione przez Niego, nigdy Go nie zastępują, tylko Mu służą.

——————————-

ks. Karol Porczak MS – posługuje w Peterborough, Anglia

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
25
SIE
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – o spowiedzi i przygotowujące do... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45

29
SIE
Rekolekcje Lectio Divina

... czytaj więcej

Dorośli

Godzina rozpoczęcia 16:00

09
WRZ
Szkoła Biblijna – spotkanie 2

Program Szkoły Biblijnej Piątek: Godz. 18.00 –... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00


Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.”
(św. Jan Paweł II)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >