2022-01-02 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2022-01-02 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

HOMILIA

Niedziela, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C, II

(J 1, 1-18)


Słowo rozbiło namiot

W wędrówce przez pustynię ku ziemi obiecanej towarzyszył ludowi namiot spotkania. Był miejscem, w którym umieszczano arkę przymierza i do którego wchodził jedynie Mojżesz, by rozmawiać z Bogiem. Arka przymierza z kolei zawierała w sobie trzy przedmioty: tablice przykazań – słowo Boga, miseczkę manny – pokarm dla wędrowców i kwitnącą laskę Aarona – symbol kapłaństwa. Dla wędrującego ludu namiot był znakiem przypominającym im o obecności Boga. Choć w tłumaczeniu na język polski jest to niewidoczne to w dzisiejszych czytaniach odniesienie do namiotu spotkania pojawia się dwukrotnie.

W pierwszym czytaniu mowa jest o mądrości, której Stwórca „wyznaczył mieszkanie”. Bardziej dosłownie można przetłumaczyć pojawiający się tu czasownik jako „wybrał miejsce na rozbicie mojego namiotu”. Podobnie w prologu Ewangelii Janowej słyszymy, że słowo „zamieszkało” ( = „rozbiło namiot”) wśród nas. Próbując zrozumieć te fragmenty możemy sobie wyobrazić Izrael jako lud pielgrzymujący do ziemi obiecanej, a pośród którego Jezus, posłuszny woli Ojca, zechciał być obecny, byśmy w każdym czasie mieli do Niego dostęp.

Symbol namiotu z jednej strony przypomina nam ciągle o bliskości Boga, z drugiej strony zakrywa przed naszymi oczyma to, co kryje się wewnątrz. Podobnie obecność Jezusa, który zamieszkał wśród nas z jednej strony przypomina nam o Bogu, z drugiej jest to obecność ukryta. Tylko przez wiarę, wchodząc do Kościoła – ciała Chrystusa możemy spotkać się z Bogiem.

Namiot towarzyszył ludowi jedynie w drodze do ziemi obiecanej. Po wybudowaniu świątyni w Jerozolimie arka przymierza została przeniesiona do jej wnętrza, a następnie zaginęła w czasie najazdu Babilońskiego króla Nabuchodonozora. Zgodnie z tradycją żydowską miała być odnaleziona w czasie przyjścia Mesjasza.

Kościół odczytał w tym obrazie symbol Maryi, która jako nowa Arka Przymierza nosi w sobie Słowo Boga, Chleb życia i jedynego i najwyższego Kapłana w osobie małego dziecka. W sensie szerszym Maryja jest figurą Kościoła i prototypem każdego chrześcijanina, każdego z nas wezwanych do tego, by nosić w sobie żywego Jezusa.

Ta obecność jest nam konieczna, by dotrzeć nieba, naszej ziemi obiecanej i kresu naszej wędrówki. Jednocześnie podobnie jak w Maryi, Matki wszystkich wierzących, słowo ma stawać się w nas ciałem. W naszym życiu koniecznej jest, by słowo, które przyjmujemy od Boga rodziło się w postaci naszych codziennych wyborów i czynów, stanowiących dla świata znak tego, że Bóg jest w nas i między nami.

——————————-

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
25
SIE
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – o spowiedzi i przygotowujące do... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45

29
SIE
Rekolekcje Lectio Divina

... czytaj więcej

Dorośli

Godzina rozpoczęcia 16:00

09
WRZ
Szkoła Biblijna – spotkanie 2

Program Szkoły Biblijnej Piątek: Godz. 18.00 –... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00


Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.”
(św. Jan Paweł II)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >