2021-11-22 Poniedziałek, XXXIV Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-11-22 Poniedziałek, XXXIV Tydzień zwykły

HOMILIA

Poniedziałek, XXXIV Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

(J 18, 33b-37)


foto from https://pixabay.com/photos/

Obfitość z niedostatku

Jezus dotarł do celu swojej ziemskiej wędrówki. Znalazł się w sercu ziemi obiecanej, w świątyni, w miejscu spotkania człowieka z Bogiem. Wiadomo, że w sercu człowieka dzieją się najważniejsze rzeczy w relacji do Boga. Jezus zagląda w to serce.

Widzi tych, którzy dają Bogu z nadmiaru. Słowo „nadmiar” pochodzi od czasownika, który w języku greckim może oznaczać: „być w obfitości”, „przepełniać”, „przekraczać [potrzeby]”. Pojawia się ono między innymi w opowiadaniu o rozmnożeniu chleba w odniesieniu do ułomków, które zostały po uczcie. Kiedy wszyscy się najedli zebrano do koszy to, co pozostało w nadmiarze. Odnosząc to do dzisiejszego tekstu można powiedzieć, że zaglądając w serce człowieka, w serce mojej relacji do Boga Jezus widzi, że oddaję Mu to, co mi pozostaje, kiedy już sam się nasycę. Najpierw troszczę się o własne potrzeby, a potem jeśli mi pozostaje trochę czasu, sił i środków daję coś Bogu.

Jezus widzi również ubogą wdowę. Widzi jej serce. Ona daje z niedostatku wszystko. Tutaj relacja do Boga jest o wiele bardziej delikatna i znacząca. Wracając do sceny z rozmnożeniem chleba możemy zobaczyć jak często nasz niedostatek zamyka nas na myślenie o innych. Uczniowie, którzy przed rozmnożeniem chlebów mają świadomość swoich niewystarczających środków proponują Jezusowi, by odprawił tłumy. Kiedy mam mało myślę przede wszystkim o sobie. Uboga wdowa pokazuje jednak, że ubóstwo jest uprzywilejowanym momentem. Ofiarowanie wszystkiego to cudowny moment, na który czeka Jezus.

Teraz warto sobie ponownie uświadomić, że jesteśmy z Jezusem w świątyni Jerozolimskiej, w miejscu oznaczającym serce relacji człowieka i Boga. Parę wersetów wcześniej Jezus oczyścił świątynię, oczyścił naszą relację do Boga z postawy handlarza. Sam Jezus, jak baranek paschalny, odda tutaj dobrowolnie swoje życie w ręce człowieka. Co otrzyma w zamian? Czy tylko pozostałości po tym jak się nasycę? Czy będę w stanie odpowiedzieć taką samą hojnością? Czy odpowiem miłością na Jego miłość?

Moja relacja z Bogiem może być miejscem maskowanego egoizmu, albo hojnej miłości. Obdarowani możemy obdarowywać. Wolni musimy stoczyć walkę ze swoim lękiem. Jego miłość nam pomaga się nie bać, że oddając swoje życie tracimy je. Najwyższy akt miłości przepełnia nasze serce. Z niedostatku rodzi się obfitość.

——————————-

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
17
GRU
Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński i Nauki Przedślubne z Poradnią... czytaj więcej

narzeczeni

Godzina rozpoczęcia 19:00

10
LUT
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – o spowiedzi i przygotowujące do... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

„W życiu są noce i dnie, ale są i niedziele, te jednak zdarzają się rzadziej niż w kalendarzu.”
(Maria Dąbrowska)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >