2021-11-13 Sobota, XXXII Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-11-13 Sobota, XXXII Tydzień zwykły

HOMILIA

Sobota, XXXII Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

(Łk 18, 1-8)


foto from https://pixabay.com/photos/

Natarczywość

Trudno jest „złamać” sędziego i przekonać do naszych racji. Jeśli byłby człowiekiem wierzącym, to szansa na uznanie czyiś argumentów znacznie by wzrosła, ze względu na jego relację do Boga. Odezwałoby się w nim sumienie i zaowocowało refleksją, czy przypadkiem kogoś nie krzywdzę.

Natomiast w Ewangelii przeznaczonej na dzisiaj jest mowa o sędzim będącym ateistą. Nie bał się Boga, czyli w ogóle nie liczył się z Jego istnieniem, dlatego też był obojętny na los drugiego człowieka. Skoro nie miał więzi z Bogiem, to nie kierował się żadną etyką. Rozstrzygał sprawy finansowe, ponieważ kwestie sądownicze należały do trybunału. Z ewangelicznego przekazu dowiadujemy się, że przychodziła do niego wdowa z prośbą, aby ujął się za nią. Chodziło zapewne o jakąś należność, której nie mogła wyegzekwować od swego przeciwnika. Nie była intratnym klientem, skoro tylko prosiła z powodu braku pieniędzy. Wspomniany sędzia-ateista w ogóle na nią nie reagował. Spontanicznie ją odrzucał. Mimo to wciąż przychodziła, wybijając go ze świętego spokoju. W końcu pokonała go swoją wytrwałością, natarczywością.

Opisany przypowieściowy obraz ma jasne przesłanie. Bóg w przeciwieństwie do opisanego sędziego lubi być niepokojony. Nie trzeba Go przekonywać, aby stanął po naszej stronie, gdy znajdujemy się w rzeczywistej potrzebie. Sędzia był człowiekiem niesprawiedliwym, bez moralnych zasad, Bóg zaś jest miłosierny i zakochany w człowieku. Tamten uległ z powodu własnej egoistycznej racji, Bóg natomiast wysłuchuje, bo wie, że ktoś znalazł się w sytuacji konieczności.

Przypowieść zachęca, aby wytrwale prosić i nie zniechęcać się oczekiwaniem. Bóg wysłuchuje prędko, to znaczy, że na pewno spełni prośbę, która odpowiada Jego woli, czyli dobru proszącego. Ma jednak własną skalę czasu. Zwraca też uwagę, czy rzeczywiście nam zależy na danej prośbie. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, wówczas obdarza nas oczekiwanym dobrem. Pytanie Jezusa, czy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie oznacza w praktyce, czy nie zwątpimy w Jego dobroć, gdy doświadczymy długiego milczenia z Jego strony. Czy nie osłabnie przez to nasza więź z Nim? Bóg wie, kiedy nas wysłuchać. Nie bądźmy więc jak Zachariasz, który prosił całe lata o syna, a gdy miał go otrzymać (por. Łk 1,13), to zwątpił, że został wysłuchany (por. 1, 18). Bóg jest niepowtarzalny, ma różne scenariusze, przewidział dla nas zróżnicowane oczekiwanie, zawsze jednak ma na uwadze nasze największe dobro.

——————————-

ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS – biblista, UJPII w Krakowie

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
17
GRU
Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński i Nauki Przedślubne z Poradnią... czytaj więcej

narzeczeni

Godzina rozpoczęcia 19:00

10
LUT
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – o spowiedzi i przygotowujące do... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

„W życiu są noce i dnie, ale są i niedziele, te jednak zdarzają się rzadziej niż w kalendarzu.”
(Maria Dąbrowska)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >