2021-10-25 Poniedziałek, XXX Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-10-25 Poniedziałek, XXX Tydzień zwykły

HOMILIA

Poniedziałek, XXX Tydzień zwykły, Rok B, I

(Łk 13, 10-17)


foto from http://bosko.pl/wiara/

Właściwy porządek

Komentując ten fragment Ewangelii, św. Cyprian stwierdza, że przełożony synagogi to hipokryta. W dzień szabatu odwiązuje swoje zwierzęta, żeby je napoić. Równocześnie nie uważa, że trzeba pomóc chorej kobiecie, zrywając więzy jej niemocy. Nie przejmuje się tym, że pozostaje ona pochylona ku ziemi jak zwierzęta i nie przyjmuje postawy wyprostowanej, takiej jaka przystoi rozumnemu stworzeniu.

Św. Tomasz z Akwinu powie, że miłość, jaką obdarzamy stworzenia, powinna być wprost proporcjonalna do ich doskonałości. To znaczy, że mniejszą miłością obdarzamy rośliny, większa należy się zwierzętom, jeszcze bardziej powinniśmy miłować ludzi, które są stworzeniami doskonalszymi od pozostałych.

Coraz częściej możemy zauważyć odwrócenie tego porządku. Troska o przyrodę jest piękna i ważna, ale jeśli występuje wraz z pogardą wobec człowieka, mamy do czynienia z hipokryzją. Spotykamy nieraz ludzi, którzy walczą o godziwe warunki chowu zwierząt i jednocześnie opowiadają się za prawem do aborcji. Coś tu nie gra.

Od hipokryzji i pomieszania porządków – zachowaj nas Panie.

——————————-

ks. Marek Koziełło MS – redaktor naczelny „La Salette – Posłaniec MBS”

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
17
GRU
Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński i Nauki Przedślubne z Poradnią... czytaj więcej

narzeczeni

Godzina rozpoczęcia 19:00

10
LUT
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – o spowiedzi i przygotowujące do... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

„W życiu są noce i dnie, ale są i niedziele, te jednak zdarzają się rzadziej niż w kalendarzu.”
(Maria Dąbrowska)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >