2021-09-11 Sobota, XXIII Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-09-11 Sobota, XXIII Tydzień zwykły

HOMILIA

Sobota, XXIII Tydzień zwykły, Rok B, I

(Łk 6, 43-49)


foto from https://pixabay.com/photos/

Budować życie na solidnych fundamentach

Św. Paweł ukazuje nam swoją postawę wobec osoby Jezusa Chrystusa. To prawda, On jest zbawicielem całej ludzkości, przyszedł dla Żydów i dla Pogan, bo przyszedł zbawić grzeszników. Słowa Apostoła : “spośród których ja jestem pierwszy”, można odczytać jako wyznanie grzechu prześladowania Kościoła, w czym Szaweł był przodujący, ale też w sensie, że zbawienie przyniesione przez Jezusa Chrystusa, Paweł przyjmuje najpierw dla siebie. Zanim zaczął je głosić innym to samego siebie oddał Chrystusowi. Pod Damaszkiem nie zwlekał z pytaniem w którym wyraził swoją gotowość : “Panie co mam czynić?

Budować na Słowie Chrystusa

Owszem, wykonujemy dobre czyny, ale czy my jesteśmy dobrzy? To już zależy od tego, jaka jest nasza motywacja, co mamy w sercu. Czy jest w nim miłość? Czy robimy coś, bo chcemy pokazać innym swój status społeczny, czy dlatego, że chcemy pomóc? Czy tylko cytujemy Ewangelię, czy też żyjemy nią na co dzień? Czy współpracujemy z Bogiem, czy jesteśmy Mu wierni? Czy pracujemy nad tym, aby pozbyć się złych nawyków? Na jakich wartościach się opieramy?

Natura i łaska

Wszystkie stworzenia zachowują się zgodnie ze swoją naturą : drzewo zdrowe, drzewo chore, pies, pory roku… Każda rzecz stworzona zachowuje się zgodnie ze swoją naturą otrzymaną od Stwórcy. Pies szczeka a nie miauczy, żeby dać prosty przykład. My również działamy zgodnie z ludzką naturą. Jednak nasza natura jest bardziej złożona od istot niższych. Natura nasza została naznaczona skłonnością do złego, ale równocześnie jest zdolna przyjąć łaskę, pomoc Bożą i z nią współpracować. Człowiek może czynić rzeczy wielkie, wspaniałe i jednocześnie jest skłonny do złego.

Nasz grzech to nie jest przypadek: zepsuty owoc pochodzi z drzewa chorego. W odróżnieniu od drzewa, my, ludzie mamy możliwość wyboru kierunku życia i jego moralnej jakości. Możemy nasze życie budować na solidnych fundamentach, angażować się w dobro, poszukiwać Boga, słuchać Jego Słowo i według niego żyć.

Słowo fundamentem

Budować na solidnym fundamencie, to nie tylko słuchać biernie co Pan Bóg mówi w swoim Słowie. Jego Miłość oczekuje mojej odpowiedzi. Ile razy Jezus Chrystus nam mówił : “przyjdzcie do Mnie”, “słuchajcie Mnie i chciejcie zrozumieć”, “czyńcie to co mówię”… Pan Jezus ukazuje nam postawę tego kto spełnia Jego Słowo i tego, który pozostaje na słuchaniu tylko. Nasza wiara domaga się czynnej odpowiedzi z naszej strony. Zdrowie naszego życia duchowego wymaga naszego zaangażowania. Bez decyzji, bez współpracy z łaską Bożą nie ma owocu życia chrześcijańskiego.

Prośmy Pana, aby nas chronił swoim Słowem od wiatru, wpływu mentalności świata, który powoduje erozję wiary, zaufania Bogu: Wspomagaj mnie, Panie Twoim Duchem, abym wierzył i żył tym przekonaniem, że miłość prowadzi do czynu, że kochać to działać a nie tylko odczuwać, doznawać.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
08
PAŹ
Rekolekcje ze św. Andrzejem Bobolą

CENTRUM POJEDNANIA LA SALETTE zaprasza na Rekolekcje ze św.... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00

22
PAŹ
Pojednanie z kryzysem wieku średniego

Sesja "Pojednanie z kryzysem wieku średniego" prowadzona jest w... czytaj więcej

dla osób powyżej 35 roku życia

Godzina rozpoczęcia 18:00

22
PAŹ
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – o spowiedzi i przygotowujące do... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

„Jeśli pragniesz znaleźć spoczynek na tym i przyszłym świecie, to powtarzaj sobie przy każdej okazji: Kim jestem? I nie sądź nikogo.”
(Ojcowie Pustyni)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >