2021-07-13 Wtorek, XV Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-07-13 Wtorek, XV Tydzień zwykły

HOMILIA

Wtorek, XV Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

(Mt 11, 20-24)


Nawrócenie też dla uprzywilejowanych?

Dzisiejsza Ewangelia zaskakuje nas. Żaden Żyd nie ośmieliłby się zestawiać obok siebie Korozain, Betsaidę z pogańskim Tyrem i Sydonem, albo tym bardziej Kafarnaum z Sodomą. Tyr i Sydon były miastami fenickimi, portowymi. Słynęły z bogactwa i zepsucia moralnego. Izajasz mówi o Tyrze, że rozdawał korony (por. Iz 23,8), czyli miał wpływ na losy ówczesnego świata. Jego władca uważał się za boga (por. Ez 28,2). Myślał w swej pysze, że ma rozum równy Bożemu rozumowi (por. Ez 28,6). Sodoma natomiast kojarzyła się z brakiem gościnności i homoseksualizmem.

Natomiast Korozain, Betsaida i Kafarnaum stanowiły główny obszar działalności misyjnej i terapeutycznej Jezusa w Galilei. W Kafarnaum Jezus wygłosił mowę eucharystyczną (por. J 6, 22-59), uzdrowił między innymi teściową Piotra (por. Mk 1,29-31), syna dworzanina (por. J 4,46-54). Z Betsaidy pochodzili apostołowie Piotr, Andrzej, Filip (por. J 1, 44). Wymienione miasta galilejskie były świadkami wielu cudów dokonanych przez Niego. Jednak zwyciężyła w nich obojętność i dystans wobec Jezusa. Ich mieszkańcy wcale nie przejęli się wezwaniem do nawrócenia i wiary w Ewangelię. Ten apel po raz pierwszy wybrzmiał właśnie w Galilei, w okolicach Jeziora Galilejskiego (por. Mk 1, 14-20), wokół którego leżały te miasta.

Słowo głoszone przez Jezusa miało szczególną moc, przekazywało Ducha Świętego, czyli Boże życie. Mimo to spotkało się z odrzuceniem, skoro wymienione miasta usłyszały „biada”. Tego typu reprymenda była stwierdzeniem wyroku. Słowo Boże potrafi wyzwolić człowieka z niszczącej pychy, zarozumialstwa, egoistycznie używanego bogactwa (Tyr, Sydon), samolubstwa, homoseksualizmu (Sodoma), nie działa jednak mechanicznie, bez zaangażowania ze strony człowieka.

Najcięższy wyrzut usłyszało Kafarnaum. Musiało widocznie chełpić się, ze jest szczególnie uprzywilejowane, najczęściej wymieniane na kartach Ewangelii. Jezus mówi o nim „czy aż do nieba masz być wyniesione”? Jest to aluzja do wielkiej pychy tego miasta, które nie potrafiło docenić Jego szczególnej obecności i bliskości. Konsekwencją takiej wyniosłości jest strącenie do otchłani, czyli krainy śmierci.

Przesłanie Jezusa jest niezwykle ostre wobec tych, którzy Go spotykali, znali, doświadczali Jego miłości, a mimo to pozostali w tym samym miejscu. Nie uczynili żadnego ruchu w Jego stronę. Jest to poważne ostrzeżenie dla wszystkich, którym wydaje się, że są blisko Boga i nigdy w swoim dotychczasowym życiu nie uznali, że potrzebują nawrócenia, skruchy. Właściwą reakcją na doznawaną dobroć Boga jest zdumienie, wdzięczność, wewnętrzny szok, zmiana postaw. Na taką reakcję zdobywają się nawróceni poganie, natomiast nie znają jej lub nie chcą znać „utwierdzeni” chrześcijanie, zastygli w obojętności wobec hojności Bożej.

——————————-

ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS – biblista, UJPII w Krakowie

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
15
SIE
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – przygotowanie do spowiedzi generalnej... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45

29
SIE
Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński 29 sierpnia 2021 roku - godz. 19:00 5... czytaj więcej

narzeczeni

Godzina rozpoczęcia 19:00

03
WRZ
Szkoła Biblijna – spotkanie 1

   "Kazanie na Górze" prowadzi ks. dr hab.... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

„Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adoracji Jezusa ukrytego w hostii. Trwajcie w modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej modlitwy. W niej znajdą pocieszenie i światło ludzie strapieni.”
(Benedykt XVI)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >