2021-07-10 Sobota, XIV Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-07-10 Sobota, XIV Tydzień zwykły

HOMILIA

Sobota, XIV Tydzień zwykły, Rok B, I

(Mt 10, 24-33)


foto from https://pixabay.com/photos/

Nie bójcie się…

Ludzi przestaje się bać ten, kto boi się Boga…Kiedyś mówiło się “Bój się Boga!”. Co znaczy “bać się Boga”?

Ta bojaźń nie ma nic wspólnego z często używanymi słowami lęk i strach. Kto boi się Boga, posiada dar Ducha Świętego – dar bojaźni Bożej. Bojaźń Boża to podziw i cześć dla Boga, który nas stworzył z miłości i podtrzymuje w istnieniu z opatrzności i miłosierdzia. Nasza miłość do Boga nie może się obyć bez bojaźni Bożej. Można powiedzieć, że bojaźń Boża to nasza odpowiedź na miłość Pana Boga do nas. Jesteśmy dziećmi Boga lecz tylko dzięki Jego łasce, zaś różnica między Bogiem a nami jest niewyobrażalna. Łatwiej sobie wyobrazić różnicę między człowiekiem a jednokomórkowym pantofelkiem czy amebą, które znamy z biologii, aniżeli między człowiekiem a Bogiem. Dlatego bojaźń Boża jest darem udzielonym człowiekowi, który jest pokorny.

Gdy ktoś odrzuca Boga, nie może się Go bać, ale za to pozostaje ofiarą własnej pychy. Taki człowiek zamiast wiary, rozwija w sobie zabobon i magię. Ma to zastąpić zaufanie do Boga i chronić przed bezsensem. Zabobon i magia mają stworzyć pozory panowania nad rzeczywistością. Zwykle mieszkają one w umysłach ludzi niewierzących i wątpiących, którzy nie chcą zaufać Bogu i nie mają w sobie bojaźni Bożej.

Gdy człowiek boi się Boga, szybko dojrzewa duchowo, wzrasta w pokorze i mądrości oraz ma dobry osąd nad rzeczywistością. Bojaźń Boża wyzwala od tchórzostwa wobec niebezpieczeństw i nawet strachu przed śmiercią. Św. Paweł powiedział: “Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?

——————————-

ks. Andrzej Zagórski MS – przełożony wspólnoty zakonnej i kustosz sanktuarium w Twin Lakes (USA)

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
15
SIE
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – przygotowanie do spowiedzi generalnej... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45

29
SIE
Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński 29 sierpnia 2021 roku - godz. 19:00 5... czytaj więcej

narzeczeni

Godzina rozpoczęcia 19:00

03
WRZ
Szkoła Biblijna – spotkanie 1

   "Kazanie na Górze" prowadzi ks. dr hab.... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

„Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adoracji Jezusa ukrytego w hostii. Trwajcie w modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej modlitwy. W niej znajdą pocieszenie i światło ludzie strapieni.”
(Benedykt XVI)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >