2021-07-05 Poniedziałek, XIV Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-07-05 Poniedziałek, XIV Tydzień zwykły

HOMILIA

Poniedziałek, XIV Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy

(Mt 9, 18-26)


foto from http://bosko.pl/wiara/

Bóg nigdy nie zostaje w tyle, pośród odpadków.
Gdziekolwiek nasze kroki zmierzają, On zawsze pojawia się,
On zawsze pojawia się przed nami,
woła nas i wychodzi nam na spotkanie.

(Henri de Lubac)

Dotykać się z wiarą

Kobieta chora na krwotok żyje całe lata w cierpieniu, w udręce, bezsensownie wydając całe swoje mienie na lekarzy i oto dowiaduje się, że jest Mesjasz, który został posłany przez Boga, aby leczyć różne choroby. Wtedy przychodzi do Jezusa.

Ocalić życie

Stoi w tłumie. Jak bardzo jej i wielu innym zależy na tym, aby się zbliżyć do Jezusa, aby Go dotknąć… Ale Jezus zwrócił uwagę tylko na nią. „Kto się mnie dotknął” – bowiem poczuł, że wyszła od Niego moc. A wtedy ona – drżąca, pada u Jego stóp i przyznaje się, że to ona.

Jezus pytał nie dlatego, że nie wiedział, ale pytał, aby ujawnić publicznie, że to ona dotknęła go z wiarą. Jezus nie mówi: „idź, ja cię uzdrawiam”, ale mówi, „idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

To fizyczne uzdrowienie jest pewnym obrazem rzeczywistości o wiele głębszej, w której my się znajdujemy. Ta głębsza rzeczywistość to są problemy naszego życia, nasze istnienie, które możemy ocalić lub zatracić. Pan Jezus powie w Ewangelii: „cóż przyjdzie człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy szkodę poniósł?” Cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystkiego zakosztował, wszystko zdobył, a gdyby zatracił sens swojego istnienia, gdyby zatracił swoją duszę.

Jedyny Pan

Dziś w duszpasterstwie zatarła się różnica między wiarą a religijnością. Religijność jest dotykaniem się Boga nie po to, aby być zbawionym, ale aby wyzdrowieć. Religijność jest takim dotykaniem Pana Boga, które ma przypomnieć Mu o naszym planie, o naszej projekcji na życie.

Natomiast wiara jest dotykaniem Boga, w celu zbawienia, bo Jezus przyszedł na świat, aby nas zbawić. Ale jak mówi św. Augustyn: „Bóg stworzył nas bez nas, ale nie może nas bez nas zbawić”.

To oznacza, że zbawienie przychodzi do nas wtedy, kiedy my rzeczywiście tego pragniemy. Kiedy człowiek doświadcza swojego bankructwa – tak jak Abraham, kiedy doświadcza swojej choroby – jak ta kobieta, – kiedy doświadcza egzystencjalnej pustki, cierpienia duchowego, samotności, duchowego ubóstwa, bezsilności wobec grzechu czy niewoli grzechu, – kiedy widzi, że próbował wszystkiego i nic mu nie przyniosło szczęścia, to jest tu miejsce na wiarę, jest miejsce na przyjęcie Jezusa, na spotkanie z Nim i dotykanie Go, na modlitwę do Niego.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
15
SIE
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – przygotowanie do spowiedzi generalnej... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45

29
SIE
Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński 29 sierpnia 2021 roku - godz. 19:00 5... czytaj więcej

narzeczeni

Godzina rozpoczęcia 19:00

03
WRZ
Szkoła Biblijna – spotkanie 1

   "Kazanie na Górze" prowadzi ks. dr hab.... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

„Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adoracji Jezusa ukrytego w hostii. Trwajcie w modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej modlitwy. W niej znajdą pocieszenie i światło ludzie strapieni.”
(Benedykt XVI)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >