2021-06-14 Poniedziałek, XI Tydzień zwykły Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-06-14 Poniedziałek, XI Tydzień zwykły

HOMILIA

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

(Mt 5, 38-42)


Oko za oko i ząb za ząb?

Przed Chrystusem

Jezus przywołuje dzisiaj starożytne prawo odwetu, które zezwalało, aby przestępca doświadczył tej samej nieprawości, którą popełnił. Często bywa ono rozumiane jako przyzwolenie na dokonanie zemsty, tymczasem już w starożytności pełniło ono inną funkcję: nie dozwalało, aby w ramach odwetu ukarać kogoś ponad to, co sam uczynił. Było zatem pewnym ogranicznikiem dla samosądów. Kara za popełnione przestępstwo mogła być najwyżej równa przestępstwu, ale nie wyższa.

Po Chrystusie

Ewangelia odbiera człowiekowi prawo do odwetu i składa je w ręce Boga. Bóg jest tym, który zna wnętrze człowieka i potrafi je sprawiedliwie osądzić. Dlatego Jezus odwodzi od wymierzania sprawiedliwości na własną rękę, osądzania i wzywa do rezygnacji z zemsty. Zamiast tego proponuje przykazanie miłości własnych nieprzyjaciół. Jezus jest świadom, że niektóre rany można zaleczyć tylko miłością. Jest to zadanie trudne, dlatego bycie chrześcijaninem jest bardzo wymagające.

W Chrystusie

Rezygnacja z prawa odwetu nie jest zachętą do akceptowania zła, lecz wezwaniem do nieodpowiadania złem na zło. Jak pisze św. Paweł w 1 Liście do Koryntian: lepiej dla chrześcijanina jest znosić niesprawiedliwość niż ją samemu czynić. Rezygnacja z zemsty, czynienia przemocy i przykazanie miłości nieprzyjaciół są szansą na dostrzeżenie we wrogu człowieka, co może prowadzić do prawdziwego pojednania.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
15
SIE
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – przygotowanie do spowiedzi generalnej... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45

29
SIE
Kurs Przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński 29 sierpnia 2021 roku - godz. 19:00 5... czytaj więcej

narzeczeni

Godzina rozpoczęcia 19:00

03
WRZ
Szkoła Biblijna – spotkanie 1

   "Kazanie na Górze" prowadzi ks. dr hab.... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

„Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adoracji Jezusa ukrytego w hostii. Trwajcie w modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej modlitwy. W niej znajdą pocieszenie i światło ludzie strapieni.”
(Benedykt XVI)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >