2021-04-12 Poniedziałek, II Tydzień Wielkanocny Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-04-12 Poniedziałek, II Tydzień Wielkanocny

HOMILIA

Poniedziałek, II Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

(J 3, 1-8)


Przemieniony przez łaskę

Nikodem zaliczał się do żydowskich dostojników. Należał do zacnego grona Sanhedrynu liczącego w czasach nowotestamentalnych 71 wybranych. Obracał się pośród najbardziej znakomitych głów, współdecydował o losie zwykłych śmiertelników w sprawach prawa religijnego, świeckiego. Miał wpływ na orzeczenia sądowe, uchodził za strażnika ładu moralnego.

Nikodem był otoczony nimbem nieskazitelnej opinii. Na pewno bardzo ją sobie cenił i nie chciał położyć na niej jakiegokolwiek cienia. Dlatego też wybrał noc jako najlepszy czas, by spotkać się z Jezusem, wzbudzającym poważne kontrowersje wśród wychowawców prostego ludu. Ktoś patrząc na niego mógłby go nawet usprawiedliwić, ponieważ rabini mieli zwyczaj studiowania i dyskutowania nad kwestiami religijnymi właśnie nocą. Nikodem był ostrożnym człowiekiem. Nie lubił sytuacji, w których trzeba się zdecydowanie określić, nawet kosztem utraty czyjejś sympatii. Szukał alibi, aby w razie trudności móc się wytłumaczyć. Sam jednak wiedział doskonale, iż ciemność jest dla niego bezpiecznym parawanem, by pozostać nierozpoznany.

Nikodem miał wiarę w Jezusa, ale opartą jedynie na znakach. Słyszał Jego słowo i widział, że się wypełnia. Był na tyle wewnątrz uczciwy, że uznał w Nim Nauczyciela, któremu towarzyszy szczególna Boża bliskość. Miał jednak swój sposób myślenia, swoiste koleiny, poza które nie potrafił wyjść. Jezus go zakwestionował mówiąc o potrzebie narodzin. Użył przy tym słowa, które ma podwójne znaczenie: ponownie lub z góry. Nikodem myślał jedynie o ponownych narodzinach i wydały mu się absurdem, ponieważ pojmował je dosłownie. Okazał się sceptykiem, coraz mniej mówił. Jezus zaś pragnął otworzyć go na konieczność narodzin z góry, czyli z Ducha. W ten sposób narodzony człowiek jest lekki, nie ciąży ku ziemi, pozostaje nieuchwytny jak wiatr, to znaczy, iż jego postawy nie znajdują swego źródła w ludzkiej argumentacji, lecz w natchnieniach pochodzących wprost od Ducha. Tego typu człowiek zaskakuje, odróżnia się, widzi królestwo Boże, to zaś oznacza, iż doświadcza już teraz jego mocy.

Nikodem nie był gościnny dla słów Jezusa. Wyznawał zasadę: skoro nie rozumiem, więc nie przyjmuję. Dialog z Jezusem zamienił się w monolog Jezusa. Usłyszane treści musiały jednak do niego wracać. W dalszej i części Ewangelii widzimy go, jak ujmuje się za Nauczycielem. Wobec faryzeuszy domaga się dla Niego prawa do obrony. Nie boi się ich uszczypliwych uwag (por. J 7,45-52). Po śmierci zaś Jezusa zdecydowanie zmierza do Piłata, wyznaje wiarę faktami. Wraz z Józefem z Arymatei zabierają ciało Mistrza z Nazaretu i przygotowują Mu królewski pogrzeb (por. J 18, 38-42). Ewangelista jednocześnie przypomina, iż Nikodem pierwszy raz spotkał Jezusa nocą. W ten sposób podkreśla wewnętrzną przemianę faryzeusza, dla którego opinia publiczna przestała już być normą postępowania. Odwaga Nikodema świadczy, iż przyjął dar Ducha Świętego, stał się jak wiatr– nieuchwytny dla ludzkiej mentalności dostrzegającej w nim dotychczas obrońcę tego, co wydawało się być niezmienne.

Przykład Nikodema uczy nas, iż wiara oparta na zewnętrznych tylko znakach nie wystarcza, by spotkać się z Bogiem. Wierzyć nie oznacza rozumieć wszystko. Należy się wystrzegać postawy, która odrzuca treści wiary przekraczające nasz rozum. Każdy – niezależnie od autorytetu, jakim się cieszy – potrzebuje nowych narodzin, których autorem jest Duch Święty. Jego udzielanie się sprawia, iż w człowieku pojawia się łatwa do stwierdzenia przemiana, widoczna w wolności od opinii ludzi oraz w sposobie bycia, który można wytłumaczyć jedynie obecnością Boga w człowieka. Dokonuje się ona w czasie, proporcjonalnie do głębi, z jaką przyjmujemy Boże słowo.

——————————-

ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS – biblista, UJPII w Krakowie

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
21
MAJ
Pojednanie z samym sobą

Sesja "Pojednanie z samym sobą" prowadzona jest w ramach cyklu... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00

28
MAJ
Różańcowe Dni Skupienia

Różańcowe Dni Skupienia Termin:  28 - 30  maja... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00

11
CZE
Rekolekcje trzeźwościowe – 2

REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE Na comiesięczne spotkanie zapraszamy... czytaj więcej

Osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

„Miejmy wielkie pragnienia, bo z nich wyniknie nasze dobro.”
(św. Teresa)
< POCZTÓWKA Z DĘBOWCA >

Foto z Dębowca

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >