2021-04-11 II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2021-04-11 II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

HOMILIA

II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego, II Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

(J 20, 19-31)


Boże Miłosierdzie

Dzisiaj,w Drugą Niedzielę Wielkanocy, zamykamy oktawę tego okresu liturgicznego. Przez osiem dni rozważamy ten sam cud i zagłębiamy się w jego sens dzięki światłu Ducha Świętego..

Z woli Papieża św. Jana Pawła II, niedzielę tę nazywamy Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Chodzi tu o coś znacznie więcej niż jednorazowe poświęcenie. Jak wyjaśniał Ojciec Święty w swojej encyklice Dives in misericordia, Boże Miłosierdzie jest objawieniem się Bożej miłości w historii zranionej przez grzech.Bóg wierny swoim zamysłom składa w swym Ojcowskim sercu naszą nędzną sytuację wywołaną przez grzech. Umarły i zmartwychwstały Jezus Chrystus jest najwyższym przejawem i działaniem Bożego Miłosierdzia. Bóg «poświęcił Syna, by odkupić niewolnika »,tak głosiliśmy w Orędziu Wigilii Paschalnej. I po zmartwychwstaniu ustanowił Go źródłem ocalenia dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. Wiarą i nawróceniem przyjmujemy ten skarb Bożego Miłosierdzia.

A Kościół, nasza matka pragnie, aby jej synowie czerpali z życia Zmartwychwstałego. Dlatego zaleca, by przynajmniej w czasie Wielkanocy przyjmować Komunię Św. w łasce uświęcającej.Paschalna Pięćdziesiątnica – czas do Zesłania Ducha Świętego- jest odpowiednim okresem, by to wypełnić. Jest dobrym momentem,by się wyspowiadać i przyjąć moc przebaczenia grzechów, którą zmartwychwstały Pan ofiarował swojemu Kościołowi, przez posługę Apostołów: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20,22-23). W ten sposób sięgamy do źródeł Bożego Miłosierdzia. I nie wahajmy się wypraszać dla innych, dla naszych braci i sióstr, przyjaciół, łaskę przystąpienia do źródła Miłosierdzia, do Pokuty i do Eucharystii. Zmartwychwstały Jezus liczy na nas.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
21
MAJ
Pojednanie z samym sobą

Sesja "Pojednanie z samym sobą" prowadzona jest w ramach cyklu... czytaj więcej

osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00

28
MAJ
Różańcowe Dni Skupienia

Różańcowe Dni Skupienia Termin:  28 - 30  maja... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00

11
CZE
Rekolekcje trzeźwościowe – 2

REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE Na comiesięczne spotkanie zapraszamy... czytaj więcej

Osoby dorosłe

Godzina rozpoczęcia 18:00


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

„Miejmy wielkie pragnienia, bo z nich wyniknie nasze dobro.”
(św. Teresa)
< POCZTÓWKA Z DĘBOWCA >

Foto z Dębowca

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >